Nereguli în bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2016: Ce arată auditul Raportului Guvernului

by Genko Genko

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 18 mai curent, Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 și Raportul auditului de conformitate combinat performanței asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale (BASS) de stat pe anul 2016.

Probele de audit au fost acumulate în cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale și unele entități implicate. Rolul CNAS constă în administrarea bugetului asigurărilor sociale de stat și implementarea programelor în conformitate cu obiectivele și indicatorii de performanță asumați.

Potrivit Statutului, Casa Națională administrează și gestionează sistemul public de asigurări sociale din Republica Moldova și întocmește raportul anual privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, coordonează cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Finanțelor, și prezintă, în termenele stabilite, Guvernului spre examinare și aprobare.

Constatările expuse în Raportul auditului de conformitate combinat performanței asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, relevă că veniturile BASS au fost influențate de unele activități insuficiente ale Casei Naționale și instituțiilor implicate în acest proces.

Astfel, înregistrarea plătitorilor de contribuții la BASS, nu în toate cazurile, s-a efectuat în termenele legale, iar autoritățile implicate nu au efectuat sistematic reconcilierea datelor, ceea ce nu asigură evidența completă a plătitorilor la nivel național.

Măsurile de disciplinare a plătitorilor care nu s-au înregistrat la BASS au fost insuficiente, astfel încât 24 de subdiviziuni teritoriale ale CNAS nu au constatat contravenții pentru asemenea neconformități.

Datele sistemului informațional aferente numărului de plătitori înregistrați și statutelor acestora nu corespund celor prezentate de CNAS pentru 24 de raioane (58,5%), ceea ce nu oferă o bază exactă pentru evaluarea veniturilor.

Excluderea din evidență a unor plătitori la BASS și a obligațiunilor acestora s-a efectuat, în unele cazuri, fără temei sau fără indicarea, ori cu indicarea eronată în sistemul informațional a datelor reale, ceea ce a determinat raportarea neveridică a indicatorilor.

Atribuirea unor statute plătitorilor, în lipsa reglementărilor a condus la excluderea neconformă a acestora din Registrul plătitorilor de contribuții.

Prezentarea de către plătitori a dărilor de seamă aferente BASS la un nivel scăzut (55,7%) și neaplicarea măsurilor contravenționale de sancționare a acestora implică după sine imposibilitatea monitorizării asupra contribuțiilor ce urmează a fi încasate la buget.

Netransferarea de către plătitori a contribuțiilor în mărimea cuvenită și în termenele stabilite a determinat formarea restanțelor la BASS (358,8 milioane de lei). Cheltuielile BASS au fost planificate și aprobate pentru anul 2016 pe programe și subprograme.

Constatările auditului denotă, că acest proces nu a fost însoțit eficient de asistență și ghidare din partea autorităților centrale implicate și responsabile (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Finanțelor), ceea ce a determinat rezerve la stabilirea și corelarea scopurilor, obiectivelor, activităților și indicatorilor pe rezultat.

De asemenea, pentru sectorul social nu a fost creată o bază de date cu informații financiare și nefinanciare aferente programelor/subprogramelor, prin ce nu se asigură continuitatea acestui proces și consecvența stabilirii obiectivelor, fapt care nu va permite pentru viitor evaluarea impactului politicilor în domeniu, ci va oferi date aferente doar achitării drepturilor acordate.

CITIȚI ȘI...