Peste 2000 de urmăriri penale împotriva minorilor în anul 2013

by Genko Genko

Tendinţele şi structura delicvenţei juvenile denotă o dinamică relativ constantă pe parcursul ultimilor 5 ani. Concluzia aparţine Procuraturii Generale, care a efectuat un studiu la acest capitol.

Potrivit procurorilor, circa 80-85 la sută din infracţiunile comise de minori sunt cele patrimoniale. Într-un număr mai mic, aceștia comit infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei, perturbarea ordinii publice, violuri, infracţiuni legate de droguri, etc.

Astfel, în anul 2013, în privinţa minorilor au fost pornite 2143 urmăriri penale. Cercetările au fost terminate în 1776 cauze în privinţa a 2037 infracţiuni. În instanţa de judecată au fost trimise 790 cauze penale cu rechizitoriu vizând comiterea a 1015 infracţiuni. În 2 cauze s-a dispus suspendarea condiţionată a urmăririi penale, iar în 984 cauze penale în privinţa 1020 infracţiuni urmărirea penală a fost încetată, dintre care 96 din lipsa în acţiunile minorilor a faptului sau elementelor infracţiunii, iar majoritatea pe motiv de nereabilitare, ca urmare a împăcării părţilor sau cu aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ.

Analiza situaţiei privind asigurarea protecţiei copilului împotriva infracţiunilor constată indici statistici în scădere față de anul 2012.

Astfel, în anul 2013, 892 copii au fost victime ale infracţiunilor, în timp ce în 2012, faţă de copii au fost comise 1319 infracţiuni. În pofida acţiunilor întreprinse de autorităţi, se atestă o anumită creştere a numărului copiilor victime ale abuzului sexual în familie: în 2013 au fost înregistrate 33 cazuri (în 2012-25 cazuri).

CITIȚI ȘI...