Forţa de muncă în Republica Moldova, în scădere față de anul trecut

by Genko Genko

În trimestrul doi al anului populaţia economic activă a Republicii Moldova a constituit puțin peste 1.339 mii de persoane, înregistrând o scădere de la 96,4% la 95,9%, iar ponderea şomerilor s-a majorat de la 3,7% la 4,1%.

Populaţia ocupată a constituit 1.284 mii de persoane, fiind practic la nivelul înregistrat în trimestrul doi al anului trecut. Disparităţi între sexe nu au fost înregistrate, bărbaţii şi femeile deţinând ponderi egale în total ocupare, adică câte 50 la sută.

În repartiţia după medii de reşedinţă, 57,2% revin localităţilor rurale şi, respectiv, 42,8% localităţilor urbane.

În sectorul agricol au activat aproape 462 de mii de persoane, înregistrând o creștere de 1,6 la sută sau cu 4,4 mii de persoane în comparație cu trimestrul doi al anului trecut.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 822 de mii, în descreştere cu 3,5 mii sau cu 0,4% faţă de trimestrul doi al anului trecut.

Conform repartizării după forme de proprietate 74,7% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 25,3% – cu cea publică.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor a constituit 61,5% din total.

De menționat că rata şomajului în Republica Moldova a crescut până la 4,1 la sută în trimestrul doi al anului curent, rata de şomaj a tinerilor fiind de 10,3%, potrivit datelor oferite de Biroul Național de Statistică.

CITIȚI ȘI...