Practica obligatorie a testului poligraf pentru accederea la funcția de șef al ANI, declarată neconstituțională

Practica obligatorie a testului poligraf pentru accederea la funcția de șef al ANI, declarată neconstituțională

Curtea Constituţională a Republicii Moldova (CCM) a declarat neconstituţională practica obligatorie a testului poligraf pentru accederea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI). Excepţia de neconstituţionalitate care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată de către Teodor Cârnaţ, într-un proces pendinte la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani.

Acesta a contestat caracterul justificat al acestor prevederi legale, care instituie testarea la poligraf şi care îi obligă pe candidaţii la funcţia de Preşedinte sau de Vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate să susţină (pozitiv) această probă.

Curtea a analizat această excepţie prin prisma articolelor 39 şi 43 din Constituţie: dreptul de a participa la administrarea treburilor publice şi dreptul la muncă. Curtea a confirmat existenţa unei baze legale pentru această ingerinţă şi respectarea standardului calităţii legii.

Potrivit CC, prevederile contestate pot contribui la selectarea unor persoane integre pentru funcţia de Preşedinte sau de Vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate şi la prevenirea actelor de corupţie în cadrul acestei instituţii.

Curtea nu a constatat existenţa unei ingerinţe mai puţin restrictive, care să aibă o legătură raţională cu scopurile legitime urmărite şi care să le realizeze la fel de eficient, fără costuri suplimentare. Curtea a reţinut că certitudinea ştiinţifică a rezultatului testului poligraf are, în general, o pondere redusă.

Practic, în cazul în care nu susţin în mod pozitiv testul poligraf, candidaţii la funcţia de Preşedinte sau de Vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate nu pot fi desemnaţi câştigători ai concursului. Din această perspectivă, Curtea a considerat că obligativitatea susţinerii pozitive a testului poligraf reprezintă o măsură disproporţionată.

Curtea a admis parţial excepţia de neconstituţionalitate ridicată de către Teodor Cârnaţ, parte într-un proces pendinte la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani. Ea a declarat neconstituţional textul „şi care a susţinut proba detectorului comportamentului simulat (poligraf)” din Legea cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate. Totodată, CC a declarat inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate în partea ce ţine de controlul constituţionalităţii articolului 4 lit. a) şi lit. a1) din Legea privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).

Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

0