Platforma pentru Egalitate de Gen solicită păstrarea unităților gender în cadrul MSMPS

by Genko Genko

În contextul aprobării de către Guvern a Structurii-tip și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea ministerului, Platforma pentru Egalitate de Gen solicită Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și Centrului pentru Implementarea Reformelor, ca în procesul de elaborare a regulamentului de activitate și a structurii Ministerului să fie păstrată Direcția politici de asigurare a egalității între femei și bărbați și consolidate capacitățile instituționale ale acesteia.

Reprezentanții Platformei reiterează faptul că crearea și fortificarea mecanismelor instituţionale specializate în domeniul egalității de gen și violenței în bază de gen/violenței în familie corespunde Recomandării CM/Rec(2007)17 cu privire la Standardele şi mecanismele de asigurare a egalității de gen, iar Guvernul Republicii Moldova are obligațiunea de a fortifica mecanismul existent în contextul Recomandărilor Comitetului CEDAW adresat Republicii Moldova (2013).

Platforma pentru Egalitate de Gen și Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie” consideră că orice tentativă de a reduce efectivul funcționarilor din cadrul Direcției sau comasarea acesteia cu alte direcții va submina eforturile de asigurare a principiului de egalitate de gen în politicile și programele Guvernului și va constitui un obstacol serios pentru continuitatea implementării politicilor statului în acest domeniu.

„Realizările recente în domeniul promovării egalității de gen și prevenirii violenței în familie, precum și provocările cu care ne confruntăm, necesită o colaborare continuă şi coordonare riguroasă a eforturilor. Toate acestea vin să confirme necesitatea unei structuri specializate în cadrul Ministerului. O decizie în defavoarea Direcţiei, va fi una regretabilă și nu va fi susținută de către reprezentanții Platformei pentru Egalitate de Gen și a Coaliției Naționale ‘Viaţa fără Violenţă în Familie'”, spun reprezentanții Platformei.

În context, organizația îşi exprimă spoeranţa că în procesul de comasare a Ministerelor sus menționate, autoritățile competente vor consulta părțile interesate, inclusiv Platforma pentru Egalitate de Gen și Coaliția Națională. Suntem ferm convinși că reforma Guvernului nu poate avea drept rezultat subminarea sau lichidarea cadrului instituțional guvernamental pentru promovarea egalității de gen.

CITIȚI ȘI...