O nouă rundă de negocieri în formatul „5+2” s-a desfășurat la Roma. Ce rezultate au fost înregistrate

O nouă rundă de negocieri în formatul „5+2” s-a desfășurat la Roma. Ce rezultate au fost înregistrate

O nouă reuniune oficială a Conferinței permanente pe probleme politice în procesul de reglementare transnistreană – formatul de negocieri „5+2” s-a desfășurat la Roma pe 29 și 30 mai, având loc sub egida Președinției Italiei în OSCE. Lucrările reuniunii au fost dedicate examinării progreselor înregistrate de către Chișinău și Tiraspol în procesul de implementare a angajamentelor stabilite în așa-numitul pachet Berlin plus, precum și efectuării unui schimb de opinii vizavi de măsurile ce se impun a fi întreprinse ulterior în vederea soluționării definitive a acestora în corespundere cu angajamentele asumate și cu parametrii agreați.

Mediatorii și observatorii au apreciat inamica punerii în aplicare a înțelegerilor convenite pe asigurarea bunei funcționări a școlilor cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană, apostilării actelor de studii, demarării procesului de evaluare a stării tehnice a podului dintre satele Gura-Bâcului și Bâcioc, precum și au îndemnat părțile să definitiveze soluționarea problemei referitoare la asigurarea accesului fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile agricole amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol, să stabilească un mecanism viabil de implementare a deciziei protocolare privind organizarea interacțiunii în sfera telecomunicațiilor din 25 noiembrie 2017 și să asigure demararea procedurilor menite să ofere acces în traficul rutier internațional a autovehiculelor din regiunea transnistreană.

Referitor la celelalte două subiecte actuale de pe agenda negocierilor (chestiunea dosarelor și asigurarea liberei circulații) s-a reiterat necesitatea de a se identifica soluții în corespundere cu cele agreate în protocoalele Berlin și Viena ale ședințelor formatului de negocieri „5+2” din 2017 și 2018, în prevederile pct.5 din decizia protocolară despre utilizarea terenurilor agricole din 25 noiembrie 2017, precum și cu luarea în considerare a indispensabilității eliminării tuturor barierelor în calea liberei circulații a locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

În cadrul reuniunii negociatorul-șef din partea Chișinăului, vicepremierul Cristina Lesnic a reiterat și a punctat necesitatea aducerii la bun sfârșit a problemei privind asigurarea funcționalității depline a podului Gura Bâcului-Bâcioc, relansării activității grupurilor de lucru pentru drepturile omului, evitării abordării pe agendă a unor subiecte ce țin relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Ucraina, de exemplu desfășurarea controlului în comun pe segmentul central al frontierei moldo-ucrainene, livrării beneficiilor concrete pentru populația de pe ambele maluri ale Nistrului, excluderii situațiilor de imprevizibilitate și confuzie.

În rezultatul discuțiilor purtate în formatul de negocieri „5+2” a fost semnat un protocol al ședinței, care va servi drept bază pentru desfășurarea de mai departe a procesului de negocieri privind reglementarea transnistreană.

0