E-gov.md: Peste 3.000.000 de acte au fost digitizate

by Genko Genko

La un an de la începutul procesului de digitizare a fondului de arhivă a actelor de stare civilă au fost digitizate 3 milioane de acte care sunt disponibile pentru colaboratorii Serviciului Stare Civilă (SSC) și sunt stocate în Cloud-ul Guvernamental care asigură un nivel sporit de securitate și disponibilitate.

Digitizarea presupune scanarea, introducerea metadatelor, verificarea calității și transferul în MCloud. În total, arhiva Serviciului Stare Civilă reprezintă 20 000 000 de acte o parte din acestea fiind digitale din start. Fondul de arhivă SSC necesită digitizarea a 13 000 000 de acte din care 4 000 000 sunt în proces de digitizare, iar celelalte 9 000 000 de acte urmează să fie digitizate începând cu vara anului curent.

Procesul digitizării arhivei SSC are loc odată cu digitizarea serviciilor furnizate de SSC.

Obiectivul proiectului de digitizare a arhivei SCC este sporirea eficienței Serviciului Stare Civilă prin implementaree de soluții tehnologice moderne pentru îmbunătățirea calității serviciilor guvernamentale oferite cetățenilor Republicii Moldova. Durata proiectului este de doi ani, timp în care urmează a fi digitizate 4 000 000 de acte de stare civilă și elaborat un sistem informațional pentru gestionarea actelor digitizate.

CITIȚI ȘI...