Concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de membru al CCA. Ce condiții trebuie să întrunească candidații

Concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de membru al CCA. Ce condiții trebuie să întrunească candidații

Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media continuă recepționarea dosarelor de concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Concursul este anunțat urmare a expirării, la 16 noiembrie curent, a mandatelor membrilor CCA Iurie Colesnic, Cristina Duca și Olga Barbălată.

Dosarele pot fi depuse în perioada 19-30 noiembrie 2018, de luni până vineri, între orele 09:00-17:00, la Comisia de profil (sediul Parlamentului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, bir. 912).

Dosarele de participare ale candidaților la concurs vor conține următoarele acte:

 1. Referință (recomandare) din partea unei asociații obștești, fundații, asociații sindicale, asociații patronale etc.;
 2. CV-ul candidatului;
 3. Acte care adeveresc studiile de licență, alte studii opțional;
 4. Buletin de identitate (copie);
 5. Acte care confirmă experiența din domeniul audiovizualului, tehnologiilor de comunicare, dreptul altor domenii conexe;
 6. Certificat de cazier judiciar;
 7. Alte acte pe care candidatul le consideră utile.

Potrivit Codului audiovizualului, pot candida la funcția de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • a) au studii superioare şi experienţă de cel puţin 5 ani în unul din domeniile: audiovizualului, tehnologiilor de comunicare, dreptului, finanţelor, contabilităţii, gestiunii întreprinderilor, elaborării programelor sau informaţiilor în orice instituţie de creaţie;
 • b) au împlinit 25 de ani şi nu au atins vârsta legală de pensionare;
 • c) cunosc limba de stat a Republicii Moldova;
 • d) nu au antecedente penale;
 • e) nu au în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională;
 • f) nu au interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului vor fi selectaţi de comisia parlamentară de profil şi de Comisia juridică, numiri şi imunităţi, care, ulterior, îi vor înainta Parlamentului spre confirmare. Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sunt numiţi prin hotărâre de Parlament pentru un mandat de 6 ani.

0