Câștig pentru Domnica Manole, la Curtea Constituționala: Verificarea judecătorilor de către SIS, neconstituțională

Câștig pentru Domnica Manole, la Curtea Constituționala: Verificarea judecătorilor de către SIS, neconstituțională

Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile din lege care prevăd verificarea de către Serviciul de Informații şi Securitate a judecătorilor. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a CC.

La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a unor articole din legea privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice, în partea ce se referă la verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informații și Securitate, ridicată de către dna Domnica Manole și avocatul Viorica Grecu.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate a pretins, în esenţă, că verificarea judecătorilor de către Serviciului de Informaţii şi Securitate precum și, obligativitatea avizului pentru Consiliul Superior al Magistraturii aduce atingere principiul independenței judecătorului și principiul separării puterilor în stat, contrar Constituţiei.

Curtea a reținut că Legea fundamentală consacră principiul independenţei și inamovibilității judecătorilor. În jurisprudenţa sa Curtea a relevat că independenţa judecătorilor este o garanţie împotriva presiunilor exterioare în luarea deciziilor, fiind justificată de necesitatea de a permite judecătorilor să-şi îndeplinească rolul lor de gardieni ai drepturilor şi libertăţilor omului.

Totodată, Curtea a menționat că independența autorității judecătorești este asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii care joacă un rol determinant în partea ce ține de cariera judecătorilor.

Curtea menționează că verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informații și Securitate interferează cu independenţa puterii judecătorești.

Astfel, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de către dna Domnica Manole și avocatul Viorica Grecu.

0