BNM inițiază implementarea soluției informatice pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare

by Genko Genko

Banca Națională a Moldovei (BNM) inițiază implementarea soluției informatice pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare.

Soluția aferentă proceselor de licențiere, autorizare şi notificare reprezintă un sistem complex și integrat de gestiune a informațiilor și a datelor cu privire la procesele și activitățile desfășurate de către BNM cu privire la confirmarea administratorilor băncilor, aprobările ce țin de deschiderea de subdiviziuni ale băncii, autorizarea activităților instituțiilor financiare, acordarea permisiunilor de procurare sau majorare a cotelor de participare substanțiale achizitorilor potențiali sau deținătorilor direcți/indirecți, licențierea prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică nebancari, eliberarea actelor cu caracter permisiv, precum și a altor activități care necesită autorizarea, confirmarea, aprobarea și licențierea de către BNM.

Acest proiect vine în contextul implementării obiectivelor strategice ale BNM care vizează dezvoltarea funcției de supraveghere a BNM. Astfel, soluția aferentă proceselor de licențiere, autorizare și notificare face parte din programul BNM de implementare a Centralei riscurilor și reprezintă a două componentă a centralei care se implementează după darea în exploatare a Registrului riscului de credit, spun reprezentanții BNM.

Implementarea acestei soluții va crea o serie de beneficii atât pentru contrapărți cât și pentru BNM prin automatizarea şi digitalizarea unor procese și documente care vor reduce considerabil timpul necesar pentru obținerea autorizațiilor, notificărilor, licențelor, permisiunilor, precum şi volumul documentelor pe suport hârtie, crearea unui mecanism de comunicare și interacțiune eficient, facil și securizat între BNM şi instituțiile externe implicate în aceste procese, precum și creșterea nivelului de transparență în procesul de acordare a licențelor, autorizațiilor și notificărilor prin optimizarea și automatizarea proceselor din cadrul Băncii Naționale.

Perioada estimată pentru implementarea soluției este de circa 9-12 luni.

CITIȚI ȘI...