Promo-LEX: Deși există progrese, gradul de discriminare manifestat de polițiști față de consumatorii de droguri rămâne a fi înalt

by Genko Genko

Deși în ultimii doi ani au fost întreprinși pași concreți în vederea implementării Instrucțiunii, totuși rezultatele celei de a doua monitorizări denotă că multe probleme identificate în anul 2015 continuă să rămână actuale și în 2017.

Un alt impediment în acceptarea și implementarea eficientă a Instrucțiunii constă în percepțiile negative ale multor colaboratori de poliție față de consumatorii de droguri injectabile. Aceasta este concluzia la care a ajuns Asociația Promo-LEX, în urma celei de-a doua evaluări a implementării Instrucțiunii metodice privind intervenția poliției în prevenirea și profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare.

Astfel, angajații din inspectoratele de poliție consideră că persoanele consumatoare de droguri sunt infractori și nu victime (76%), că sunt ele însele vinovate de situația în care se află (75%), ar fi periculoase pentru că ar fi purtătoare ale unor infecții, precum bolile sexual transmisibile (72%), majoritatea acestora ar avea un trecut criminal (52%), infracțiunile din oraș în mare parte sunt legate de consumatorii de droguri (31%), iar femeile care utilizează droguri injectabile sunt lucrătoare ale sexului comercial (45%).

Opinia generală a respondenților despre Instrucțiune este una pozitivă. Documentul este considerat foarte util și necesar, pentru că răspunde nevoilor de informare în domeniu a poliției și oferă un cadru de colaborare intersectorială în domeniul sănătății publice din Republica Moldova. De asemenea, respondenții consideră că Instrucțiunea contribuie la schimbarea atitudinii poliției față de grupurile cu risc sporit de infectare și, în particular, față de consumatorii de droguri injectabile. În acest sens, Raportul atestă o ușoară schimbare în atitudinile polițiștilor față de consumatorii de droguri injectabile în 2017 în comparație cu 2015, acestea fiind, în general, mai puțin discriminatorii. Respondenții au mai declarat că s-a redus numărul cazurilor de rețineri neîntemeiate, inclusiv a cazurilor de aplicare a forței fizice în procesul de reținere a consumatorilor de droguri de către poliție.

Raportul include recomandări adresate Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției, autorităților publice centrale de resort și organizațiilor neguvernamentale active în domeniu, menite să eficientizeze implementarea Instrucțiunii și să combată discriminarea grupurilor cu risc sporit de infectare.

Marin Maxian, Șef al Direcției Generale Securitate Publică a IGP, prezent la eveniment, a salutat parteneriatul constant dintre IGP, Fundația Soros-Moldova, Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor (UORN) si Asociația Promo LEX, în ceea ce privește promovarea drepturilor persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. De asemenea, Dl Maxian a menționat că va lua act de concluziile și recomandările raportului în vederea implementării lor.

„Fundația Soros-Moldova, prin intermediul Departamentului Sănătate Publică, acorda o atenție deosebită grupurilor cu risc sporit de infectare, iar Instrucțiunea în cauză reprezintă un document important atât pentru angajații politiei, cât și pentru persoanele din cadrul grupului de risc sporit, iar buna implementare a acesteia va aduce beneficii tuturor”, a declarat Liliana Gherman, Directoarea Departamentului Sănătate Publică din cadrul Fundației Soros-Moldova.

Raportul „Implementarea instrucțiunii metodice privind intervenția poliției în prevenirea și profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare” a fost realizat în cadrul proiectului „Promovarea respectării drepturilor grupurilor cu risc sporit de infectare din Republica Moldova”, implementat de către Asociația ”Promo-LEX” cu susținerea financiară a Programului Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova.

CITIȚI ȘI...