Serviciul Fiscal de Stat continuă campania de conformare a persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat continuă campania de conformare a persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat continuă să desfășoare acțiuni de specialitate menite să aducă în cadru legal operațiunile de predare în folosință a proprietății imobiliare. Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 martie la SFS au fost înregistrate 2533 contracte de dare în locațiune, dintre care 1621 în municipiul Chișinău, 472 – în zona de Nord a țării, 399 – în Centru și 41 – în Sudul țării.

Campania de conformare a început în luna iulie 2017 și s-a extins și pentru anul 2018. Pe parcursul celor trei luni ale anului curent, angajații Serviciului Fiscal de Stat au distribuit circa 2500 de pliante informative, au desfășurat ședințe de informare cu administratorii blocurilor locative și entități ce prestează servicii de intermediere în transmiterea în locațiune a bunurilor imobiliare. În cadrul campaniei, în acest an au fost identificate 1419 persoane fizice proprietari de bunuri imobiliare care, potențial, le transmit în chirie. În privința acestora au fost efectuate acțiuni de conformare.

În acest context, SFS reamintește persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației și să achite impozitul în mărime de 7 la sută din veniturile obținute. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în aceasta lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova.

Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția Deservire Fiscală), în raza căreia își au domiciliul de bază.

Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

0