Lupta pentru banul public: Autoritățile fac achiziții, dar tărăgănează achitarea plăților

by Genko Genko

Contractele de achiziții publice au fost întotdeauna ispititoare pentru firmele private. Competiția s-a acutizat în ultimii ani la fel și lupta pentru banul public. Autoritățile fac eforturi pentru optimizarea procedurilor de achiziții publice, dar agenții economici au declarat în cadrul atelierului de lucru în domeniul contractării deschise, că cea mai mare parte a autorităților contractante tergiversează plățile pentru livrările de bunuri, servicii sau lucrări. Astfel, scade interesul agenților economici de a mai participa ulterior la licitații, fapt ce afectează concurența pe piața achizițiilor.

„Contractele publice sunt puternic expuse riscurilor de corupție, care sunt cu atât mai înalte cu cât transparența este mai scăzută. Contractarea deschisă ne ajută să prevenim aceste riscuri prin dezvăluirea informațiilor pe tot procesul de achiziții și implicarea tuturor actorilor. Este vorba de mediul privat și societatea civilă prin sesizarea neregulilor și propuneri de îmbunătățire a calității achizițiilor. Acolo unde transparența este asigurată, iar agenții economici sunt informați și tratați corect, interesul și gradul de participare a acestora la achiziții va crește” , a explicat economista IDIS Viitorul, Diana Enachi în cadrul atelierului.

Viorel Chivriga, director de programe IDIS Viitorul, constată o ruptură dintre politicile bugetare şi celelalte politici de dezvoltare și pentru a pentru a răspunde acestei provocări, trebuie să luată în calcul inter-relaţionarea dintre „open contracting” şi alte abordări relevante din cadrul OGP, precum „open development”. În acest sens, Guvernul ar trebui să se asigure că datele reieşite din iniţiativa de „open contracting” sunt completate de alte seturi de date relevante pentru dezvoltare, precum strategiile sectoriale.

Agenții economici, care au participat la atelierul de lucru au remarcat problema achitărilor pentru contractele de achiziții. Transferurile sunt tergiversate ca urmare a lipsei de bani din partea autorităților contractante. Ba mai mult există și clauza cu 5% din contractul de achiziții pentru bună execuție, care de asemenea frânează plata integrală stabilită în contract.

Atelierul a fost organizat de către IDIS Viitorul în cadrul proiectului: „Dezvoltarea contractării deschise în Moldova prin activități de informare și de consolidare a capacităților pentru participanți la procesul de achiziții publice, finanțat de Banca Mondială.

CITIȚI ȘI...