(DOC) Bugetul Republicii Moldova pentru 2015, aprobat de Guvern

(DOC) Bugetul Republicii Moldova pentru 2015, aprobat de Guvern

Membrii cabinetului de miniștri au aprobat în cadrul şedinţei de astăzi proiectul bugetului Republicii Moldova pentru anul 2015.

Documentul prevede venituri de 30 de miliarde 338 607 mii de lei şi cheltuieli în sumă de 34 de miliarde 315 109 mii de lei.

Astfel, deficitul bugetar s-a majorat cu peste un miliard de lei față de 2014 și constituie 3 miliarde 976 502 mii de lei. Acesta urmează a fi acoperit din privatizări, dar și din împrumuturi externe.

Potrivit autorilor proiectului de lege, în 2015, economia Moldovei va traversa o perioadă de temperare economică, ca urmare a deteriorării al comerțului exterior, ceea ce va duce la scăderea Produsului Intern Brut cu 1%.

Cu toate acestea, documentul stabileşte că, la 31 decembrie 2015, datoria de stat internă nu va depăşi valoare de 7 miliarde 582 milioane de lei, datoria de stat externă 1 miliard 472 milioane de dolari SUA, iar soldul garanţiilor de stat externe va fi zero.

Din totalul de cheltuieli, pentru învățământ se vor aloca circa 24%, asigurare şi asistenţă socială – 18%, pentru ocrotirea sănătăţii – 11%, pentru agricultură, gospodăria silvică şi gospodăria apelor – 7,5%, transport şi gospodăria drumurilor – 7,5%, pentru menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională – 7% şi 4 % pentru serviciile de stat cu destinaţie generală.

0