Particularitățile de desemnare a candidaților la funcția de deputat în Parlament, în contextul modificării sistemului electoral, discutate la CEC

Particularitățile de desemnare a candidaților la funcția de deputat în Parlament, în contextul modificării sistemului electoral, discutate la CEC

Reprezentanți ai mai multor partide politice au fost invitați la Comisia Electorală Centrală, la o masă rotundă cu privire particularitățile de desemnare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Asta în condițiile modificării sistemului electoral proporțional în cel mixt, precum și noile prevederi ale acestuia.

Este vorba de proiectul de hotărâre al CEC „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova”. Scopul elaborării proiectului de hotărâre, constă în stabilirea unor reglementări privind condițiile de desemnare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, modalitatea de constituire și înregistrare a grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de deputat pentru circumscripțiile uninominale.

Totodată, va fi stabilită procedura de întocmire, prezentare și verificare a documentelor și listelor de subscripție în vederea înregistrării candidaților la funcția de deputat pentru circumscripțiile uninominale și circumscripția națională. De asemenea, vor fi stabilite și particularitățile înregistrării blocurilor electorale la alegerile parlamentare.

Proiectul Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova a fost supus consultărilor publice în conformitate cu prevederile Legii privind transparența în procesul decizional și ale Hotărârii Guvernului cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

0