Atenție! Câte zile au mai rămas pentru vămuirea autoturismelor cu o reducere de 70% din cota accizei

by Genko Genko

De la începutul acestui an peste 16 mii de autoturisme înmatriculate în străinătate sau în regiunea transnistreană au fost plasate în regim vamal de import cu achitarea a doar 30% din cota accizei stabilite pentru anul 2016. Facilitatea este valabilă până la data de 1 iulie curent, iar după expirarea acestui termen, cei care nu și-au înmatriculat automobilele vor avea dreptul să se afle pe teritoriul ţării nu mai mult de șase luni pe an, în timp ce circulația autoturismelor înmatriculate în regiunea transnistreană va fi interzisă.

Serviciul Vamal amintește că, în perioada 1 ianuarie 2017 – 1 iulie 2017, mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, care au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice rezidente până la data de 1 noiembrie 2016, indiferent de termenul de exploatare.

Prin urmare, pentru plasarea în regim vamal de import a unităților de transport respective sunt solicitate următoarele acte: paşaportul tehnic al mijlocului de transport; documentul care confirmă dreptul de proprietate (contractul de vânzare-cumpărare, actul de donaţie, procura sau altele); certificatul care atestă achitarea taxei pentru folosirea drumurilor (vinieta), cu excepția mijloacelor de transport auto cu plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender.

Pentru vămuirea mijloacelor de transport auto cu numere de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender este necesară completarea declarației vamale și a unei declarații scrise pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor prezentate, cu anexarea documentelor confirmative, eliberate în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiului Bender.

Totodată, este de menționat că, potrivit prevederilor aceleiași legi, termenul maxim de aflare pe peritoriul Republicii Moldova a unităților de transport cu numere de înmatriculare străine va constitui 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive.

De asemenea, precizăm că, pentru mijloacele de transport neînmatriculate în Republica Moldova, care au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prin declarare prin acțiune până la momentul intrării în vigoare a noii legi (1 ianuarie 2017), termenul de declarare prin acțiune de 180 de zile începe la data intrării în vigoare a legii respective.

Dreptul de aflare pe teritoriul ţării noastre pe un termen mai mare de 180 de zile îl vor avea doar autovehiculele introduse de către persoanele fizice domiciliate în străinătate şi care deţin permis de conducere în ţara în care îşi au domiciliul, cu condiţia achitării vinietei de 180 de euro pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul ţării noastre.

CITIȚI ȘI...