Surprizele impactului investițional 2015

by Genko Genko

Modelul economic bazat pe investiţii în materialele de lungă durată este unul inovaţional, dacă acestea depăşesc o creştere anuală de 10-12%, sau reprezintă 4-5% în comparaţie cu BIP. Aşa model există doar în ţările cu economie de piaţă funcţională dezvoltată. Materialele de lungă durată implicate în procesul de producţie este un factor determinant şi îşi reflectă direct impactul asupra sectorului real al economiei.

Ca pondere de influenţă, acest indicator deţine până la 35-40% în formarea PIB. Adică, fiecare descreştere a acestui indicator cu 10% trage după sine o descreştere a PIB-lui de până la 2,0%. Pentru Moldova, în valori absolute, aceasta ar constitui o reducere de aproximativ 2,2 miliarde lei, sau o reducere a veniturilor la bugetul de stat cu aproximativ 750,0 milioane lei.

Analiza datelor relevă că în anul 2014, în Republica Moldova, agenţii economici au efectuat investiţii în active materiale de lungă durată pe toate domeniile de activităţi economice în total de circa 20,35 miliarde lei. Relativ, aceasta nu este o cifră mare, dacă se compară cu perioada anului 2013, în care a înregistrat o creştere cu doar 1,8 procente. Pentru o creştere economică calitativă, este nevoie de o creştere anuală cu cel puţin 7-10 la sută a acestor investiţii, deoarece anume acestea reprezintă baza dezvoltării producţiei.

În structura sa, investiţiile în materiale au fost concentrate în lucrările de construcţii şi montaj în valoare de 10,7 miliarde lei, reprezentând cea mai mare pondere de 52,5% din totalul investiţiilor. Aceasta a înregistrat şi cel mai mare ritm de creştere de 4,4% faţă de anul 2013. Valoarea investiţiilor în echipamente, utilaje, maşini şi mijloace de transport a constituit 8,7 miliarde lei, având o pondere de 42,6% din totalul investiţiilor în materiale de lungă durată, însă înregistrând un ritm de creştere net inferior în raport cu cele din lucrările de construcţii şi montaj numai de 1,7%.

Pe restul tipuri de investiţii, valoarea lor a înregistrat o reducere de aproximativ de 19,4%, ce denotă faptul că dispoziţia agenţilor economici faţă de investiţii este rezervată. În ultimii 5-10 ani agenţii economici se aşteptau la o supraîncălzire a investiţiilor în materiale de lungă durată, însă atât afacerile mari, cât şi medii au fost influenţate de factorii de aşteptare. Pe de altă parte afacerile mici şi mini au fost cele mai active, însă situaţia ultimilor 2 ani de pe piaţa bancară şi financiară au provocat formarea unei ambianţe confuze, de aceea volumul investiţiilor în materiale pe termen lung s-a conservat.

Analiza în structura investiţională, după formele de proprietate, relevă că agenţii economici mici şi persoanele fizice au efectuat investiţii de 8,3 miliarde lei, adică 40,5% din total investiţiilor realizate. Dacă comparăm această valoare cu anul precedent 2013, atunci observăm o descreştere de 15,5%. În aşa fel, se confirmă concluziile despre o conservare şi înclinare a tendinţelor investiţionale spre reducere.

Anul 2015 ne va aduce surprize în acest sens. Dacă situaţia pe piaţa bancară se va menţine neschimbată sau se vor înăspri condiţiile de accesare a creditelor, atunci investiţiile în materiale de lungă durată, efectuate de agenţii mici şi persoane fizice, s-ar putea reduce până la 30%. Aceasta de fapt este o reacţie normală a mediului de afaceri mic şi mini la procesele din mediul de afaceri în situaţii de criză financiar-economică.

Indiferent de faptul că întreprinderile de stat şi cu participarea statului reprezintă aproximativ 70% din mediul de afaceri din Moldova, acestea au efectuat investiţii doar de 8,97 miliarde lei, sau 44,1% din investiţiile utilizate în total pe ţară. Totuşi acestea au înregistrat o creştere faţă de anul 2013 cu 36,3%.

Totodată întreprinderile cu capital străin au înregistrat o descreştere simţitoare a investiţiilor în materiale de lungă durată cu 4,9%, iar în pondere le-au revenit numai 6,9% din investiţiile utilizate în total pe ţară, astfel valoarea lor constituind 1,41 miliarde lei.

Analiza datelor statistice prezentate de Biroul Naţional de Statistică relevă că principalele surse de finanţare au fost mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei. Astfel valoarea investiţiilor acestora în materiale de lungă durată a constituit 11,2 miliarde lei, constituind 55,0% din volumul total al investiţiilor pe ţară cu o descreştere de 5,5% faţă de anul 2013. Sursele bugetare au constituit numai 20,0% sau valoarea a 4,1 miliarde lei.

Volumul mijloacelor investitorilor străini a constituit 0,9 miliarde lei, constituind doar 4,4% în volumul total al investiţiilor pe ţară. Totodată investiţiile din sursele străine au înregistrat o reducere îngrijorătoare de 49,3% faţă de anul 2013.

Astfel dinamica generală a investiţiilor în materiale de lungă durată devine deplorabilă cu tendinţe de descreştere şi pentru anul 2015. Acest indicator ne vorbeşte despre faptul că economia naţională va înregistra e descreştere în anul 2015 de cel puţin 2,5% din cauza reducerilor investiţiilor în materialele de lungă durată. Dacă ceilalţi factori vor fi negativi, atunci PIB ar putea înregistra o reducere dramatică mai mare ca în anul 2008-2009.

Din datele analizate se vede foarte clar că investiţiile străine s-au redus considerabil, fapt ce diminuează optimismul cererii pe piaţă. Iar aceasta reflectă direct nivelul de dezvoltare social-economic.

Gheorghe Costandachi

CITIȚI ȘI...