Recomandări privind trecerea frontierei de Stat

by Genko Genko

Pe parcursul anului trecut, angajații Poliţiei de Frontieră au înregistrat 972 cazuri de încălcare a regimului vamal. Pentru a preîntâmpina asemenea cazuri, Poliția de Frontieră vine cu unele recomandări, care vor facilita accesul persoanelor în zona de frontieră:

1. Accesul în zona de frontieră se autorizează în baza unui permis eliberat în subdiviziunile teritoriale ale instituției, de către polițiștii de frontieră. Permisul nu este necesar pentru persoanele care locuiesc permanent în zona de frontieră, care călătoresc pe drumurile ce traversează zona de frontieră, precum şi angajaţilor autorităţilor publice care activează pe teritoriu.

2. În zona de responsabilitate, desfăşurarea activităţilor economice şi de altă natură de către persoanele fizice sau juridice, nu trebuie să dăuneze sănătăţii populaţiei, securităţii Republicii Moldova şi statelor vecine, cât și să împiedice întreţinerea şi supravegherea frontierei de stat.

3. Pescuitul este permis pe timp de zi până la frontiera de stat, iar pe timp de noapte, la cel puţin 500 m distanță de la hotar. În 2013, de această regulă nu au ţinut cont 243 de persoane.

4. Vânătoarea de-a lungul frontierei, pe segmentul de 500 m de la graniță spre interior, este interzisă. Până la această limită, vânătoarea este permisă doar în perioada luminoasă și cu avizarea prealabilă. Deschiderea focului şi urmărirea animalelor peste graniță sunt interzise.

5. Lucrările de exploatare a subsolului se efectuează doar cu avizarea prealabilă a Poliţiei de Frontieră, la o distanţă de cel puţin 20 m de la frontiera de stat.

CITIȚI ȘI...