Codul Audiovizualului, în vizorul Consiliului Europei și OSCE; Concluziile și recomandările experților

by Genko Genko

Consiliul Europei și reprezentantul OSCE pentru libertatea mass-media au examinat inițiativele legislative de modificare a Codului Audiovizualului al Republicii Moldova. Cele două proiecte de legi au fost transmise spre expertizare de Președintele Parlamentului.

Potrivit experților CoE, propunerile conținute în ambele proiecte de legi trebuie concepute mai bine, în conformitate cu principiile referitoare la drepturile omului.

„Protecția libertății de exprimare și a libertății de emisie trebuie să fie necondiționate. Prevederile vagi și restrictive pot lesne echivala cu cenzura, iar limbajul instigator la ură și declarațiile false pot fi contracarate cel mai ușor prin mai multă comunicare, pluralism de opinii, dezbateri deschise și poziții clare”, se menționează în aviz.

Referitor la extinderea perioadei de maximă de audiență între orele 18.00 – 24.00, Consiliul Europei consideră că spațiul audiovizual destinat producătorilor și agenților de publicitate din Republica Moldova poate fi lărgit cu scopul de a încuraja producția audiovizuală autohtonă.

Modificările referitoare la jurisdicția radiodifuzorilor nu sunt agreate de Consiliul Europei. Potrivit inițiativei legislative, radiodifuzorul aparține Republicii Moldova dacă sediul este în Republica Moldova, licența este eliberată de CCA, iar deciziile editoriale sunt luate în Republica Moldova.

„Problema jurisdicției este unul dintre cele mai complicate subiecte în prezent din cauza noului mediu al comunicațiilor și informațiilor și a disponibilității unei varietăți de oportunități de stabilire a diferitor configurații de organizare a companiilor mediatice. Este recomandabil să se păstreze varianta inițială a prevederii”, se menționează în aviz.

Amendamentul ce interzice radiodifuzorilor transmisia și retransmisia posturilor de televiziune și radio care conțin emisiuni ce nu sunt produse în statele UE, precum și în statele care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră provoacă îngrijorări experților Consiliului Europei.

„Dacă este impusă o interdicție de recepție sau retransmisie, trebuie să fie specificate temeiurile și condițiile în care aceasta poate avea loc”, este concluzia experților Consiliului Europei.

Referitor la amendamentul prin care se propune ca produsul autohton să constituie cel puțin 8 ore din volumul zilnic de emisie, Consiliul Europei consideră că această abordare nu vine în contradicție cu standardele europene și ar trebui să fie sprijinită.

La rândul său, OSCE consideră că noile amendamente propuse corespund în mare parte celor mai bune practici internaționale și recomandă evitarea restricțiilor privind libertatea de exprimare și libertatea presei.

În privința retragerii licenței de emisie pentru instigarea publicului la ură națională, rasială sau religioasă, precum și la acțiuni teroriste, OSCE recomandă aplicarea graduală a sancțiunilor pentru radiodifuzori.

În altă ordine de idei, experții OSCE consideră că limitarea radiodifuzorilor care sunt sub jurisdicția Republicii Moldova poate avea consecințe negative, deoarece acest lucru poate impune limite pentru acțiunile pe care le pot întreprinde autoritățile de la Chișinău și recomandă elaborarea unor prevederi mai generale privind jurisdicția.

CITIȚI ȘI...