Bătrâni cu pensii mizere în Republica Moldova

by Genko Genko

Pensionarii de azi trăiesc într-o sărăcie cruntă din cauza pensiilor foarte mici. Deși au muncit zeci de ani în folosul statului și de contribuit la buget, pensiile pe care le primisc sunt mizere.

Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2015, la evidenţa organelor de protecţie socială se aflau 669,9 mii de pensionari sau cu 10,3 mii de persoane mai mult comparativ cu anul precedent. Circa 76% din total pensionari sunt pensionarii pentru limita de vârstă.

În anul 2014, persoanele în vârstă de 60 ani şi peste deţin o pondere de 88% în total pensionari pentru limita de vârstă. Femeile reprezintă 70,5% în structura pensionarilor pentru limită de vârstă datorită ponderii mai mari în total vârstnici şi diferenţei dintre longevitatea femeilor şi bărbaţilor.

Pensii mizere, de 1.115 lei

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă la 1 ianuarie curent a constituit 1.115 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 6,2%, iar comparativ cu anul 2010 aceasta s-a majorat cu 33%. Mărimea medie a pensiei pentru bărbaţi constituie 1.268 lei, comparativ cu 1.050 lei în cazul femeilor.

În acelaşi timp, valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari în anul 2014 a alcătuit 1343,7 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 1,3 la sută.

Pensia acoperă valoarea minimului de existenţă în proporţie de 83%

Minimul de existenţă pentru pensionari diferă în funcţie de mediul de reşedinţă. Astfel, pentru pensionarii din oraşele mari acesta constituie 1.487 lei, comparativ cu 1.279 lei pentru cei din sate şi 1.377 lei pentru cei din alte oraşe.

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limita de vârstă acoperă valoarea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie în proporţie de 83 la sută în anul 2014, comparativ cu 71 la sută în anul 2010.

În medie, pensia bărbaţilor acoperă valoarea minimului de existenţă pentru pensionari în proporţie de 94 la sută, iar în cazul femeilor – 78 la sută.

„Asistenţa socială are rolul de a sprijini această categorie de populaţie prin acordarea diferitor servicii de îngrijire a vârstnicilor ca parte integrantă a politicii de protecţie şi securitate socială. În anul 2014 au activat circa 2,4 mii lucrători sociali care au prestat servicii de îngrijire la domiciliu pentru circa 23,2 mii de beneficiari”, spun responsabilii de la Biroul Național de Statistică.

Din total pensionari pentru limita de vârstă, circa 14% primesc pensii cu cuantum minim. Pe de altă parte, circa 22,5% din pensionari pentru limita de vârstă sunt angajaţi în câmpul muncii la momentul stabilirii pensiei. Circa 202 persoane primesc pensii transferate peste hotare conform acordurilor bilaterale, mărimea medie a acesteia constituind 896,2 lei.

În afară de aceasta, persoanele în vârstă beneficiază de alte prestaţii, ajutoare şi servicii sociale cum ar fi: ajutorul social pentru perioada rece a anului, suport financiar pentru pensionarii a căror pensie nu depăşeşte pragul de 1.500 lei, alocaţii lunare pentru participanţii la cel de-al doilea război mondial, victime ale represiunilor politice, ajutoare de deces, alocaţii lunare pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat, compensaţii lunare pentru transport, bilete de tratament de recuperare/reabilitare medicală.

CITIȚI ȘI...