Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe Medicale din România au semnat un Acord de colaborare

by Genko Genko

Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe Medicale din România au semnat un Acord de colaborare ştiinţifică. Acordul a fost încheiat cu scopul relansării şi dezvoltării în continuare a colaborării în domeniul ştiinţelor medicale, extinderii colaborării în toate domeniile ştiinţelor medicale şi implementării realizărilor ştiinţifice în practica medicală a ambelor Părţi în condiţii reciproc avantajoase.

Colaborarea stipulată în document prevede schimb de savanţi şi medici-specialişti în cadrul realizării proiectelor comune, participarea la conferinţe internaţionale, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice organizate de ambele Părţi.

„Cred că este un Acord care ar trebuie să permită dezvoltarea unei colaborări fructuoase legate de cercetare şi este foarte important pentru că instituţiile academice, în primul rând, gestionează cercetarea”, a remarcat preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale din România, acad. Irinel Popescu, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

De partea cealaltă, vicepreşedintele Academiei de Științe a Moldoveni, acad. Stanislav Groppa, a spus că „semnarea Acordului va amplifica şi va extinde şi mai mult posibilităţile de colaborare, în special, pe dimensiunea cercetării, colaborării în domeniul fundamental, clinic, în estimarea factorilor de risc, dar şi privind metodologia şi publicarea, organizarea de simpozioane”.

Acordul prevede, de asemenea, asigurarea accesului cercetătorilor la laboratoarele şi la echipamentul ştiinţific modern ale ambelor Părţi, în scopul efectuării cercetărilor ştiinţifice în comun, schimb de publicaţii ştiinţifice de specialitate,

Părţile vor încuraja încheierea acordurilor directe între instituţiile ştiinţifice de cercetări în diferite domenii ale medicinii, cum ar fi: medicina preventivă, medicina clinică, cercetări fundamentale, fabricarea dispozitivelor şi a sistemelor medicale.

CITIȚI ȘI...