A fost aprobată o nouă procedură privind achizițiile publice – licitaţia electronică

by Genko Genko

Licitația electronică este prevăzută în noile modificări la Legea privind achiziţiile publice, aprobate astăzi de membrii Cabinetului de miniștri. Totodată, proiectul va reglementa instituirea Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor – un nou organ de specialitate al administrației publice, care va contribui la excluderea conflictului de interese ce poate să apară în activitatea Agenţiei Achiziţii Publice.

De asemenea, au fost revizuite criteriile de atribuire a contractelor de achiziţii publice. Acum autorităţile contractante vor putea alege individual fie după criteriul cel mai mic preţ, fie după oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. Totodată, a fost majorat termenul de depunere a ofertelor – operatorii economici vor avea suficient timp pentru pregătirea şi depunerea ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

Proiectul stabileşte o structură mai complexă şi mai aplicabilă a Legii privind achiziţiile publice, fiind completat cu capitole ce vor permite orientarea mai simplă în delimitarea procedurilor de achiziţii şi modalitatea de desfăşurare a procedurilor de achiziţii.

Amendamentele propuse de Ministerul Finanțelor se bazează pe armonizarea legislaţiei naţionale la acquisul comunitar. Documentul urmează să fie examinat de Parlament.

CITIȚI ȘI...