(VIDEO) „Let me speak from my heart!” sau Cât de bine vorbește engleza deputatul Violeta Ivanov

(VIDEO) „Let me speak from my heart!” sau Cât de bine vorbește engleza deputatul Violeta Ivanov

Parlamentul Republicii Moldova găzduiește în aceste zile cea de-a 49-a Reuniune a Comisiei pentru chestiuni politice și juridice a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN), care se desfășoară la Chișinău, în perioada 17-18 mai 2017. La Reuniune participă reprezentanți ai parlamentelor din Albania, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Rusia, Turcia și Ucraina. În debutul ședinței, actualul deputat democrat, fosta comunistă Violeta Ivanov, care este și șefa Delegației Parlamentului RM la APCEMN, a rostit un discurs, sau mai bine-zis, a dat citire unui discurs într-o engleză destul de aproximativă.

În alocuțiunea sa, Violeta Ivanov a menționat că dimensiunea parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră a unificat eforturile legislativelor naționale întru lărgirea relațiilor tradiționale dintre țările-membre, urmărind scopul asigurării unei baze legale pentru cooperarea economică, comercială, socială, culturală şi politică ale acestora.

Dezbaterile din cadrul reuniunii au fost axate pe tematica: „Rolul parlamentelor în consolidarea cadrului legislativ pentru creșterea economică și integrarea socială”.

0