Tiraspolul continuă să fortifice infrastructura structurilor sale de forță în preajma satului Bâcioc din stânga Nistrului

Tiraspolul continuă să fortifice infrastructura structurilor sale de forță în preajma satului Bâcioc din stânga Nistrului

Delegația moldovenească în Comisia Unificată de Control a atras din nou atenția delegației Federației Ruse, a reprezentanților Ucrainei și Misiunii OSCE asupra faptului că realizarea practică de către structurile tiraspolene a intențiilor de a instala un nou „post vamal” în preajma podului din satul Bâcioc, va crea noi impedimente în calea liberei circulații a oamenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru și va genera noi tensiuni în Zona de Securitate. Despre aceasta s-a discutat în cadrul ședinței CUC din 15 martie, care s-a desfășurat la Bender.

În cadrul ședinței, la propunerea delegației moldovenești, CUC a examinat și a confirmat în funcție un observator militar din partea Republicii Moldova. Comisia a aprobat, de asemenea, raportul săptămânal al Comandamentului Militar Întrunit (CMI) privind situația în Zona de Securitate pe perioada 7–13 martie 2018.

Delegația transnistreană a difuzat textul unei adresări, prin care a recunoscut, de fapt, că în luna noiembrie 2017, în ajunul zilei de 18 noiembrie, când urma să aibă loc ceremonia oficială de redeschidere a circulației pe podul peste râul Nistru din preajma satelor Gura Bâcului și Bâcioc, reprezentanții Tiraspolului, fără o coordonare prealabilă cu CUC, au procedat la fortificarea infrastructurii postului structurilor de forță transnistrene din preajma satului Bâcioc, inclusiv prin creșterea numărului de personal: „grăniceri”, „milițieni din cadrul serviciului migrațional” și „vameşi”, care au fost abilitați cu înregistrarea și controlul obligatoriu al tuturor persoanelor și mijloacelor de transport care vor circula peste pod.

Aceste acțiuni unilaterale ale Tiraspolului vin în dezacord cu înțelegerile convenite anterior în cadrul CUC și reprezintă o dovadă certă a faptului că partea transnistreană refuză să respecte regimul Zonei de Securitate și angajamentele asumate.

Mai mult ca atât, suplimentar la acțiunile întreprinse deja, prin acest document reprezentanții Tiraspolului, și-au reiterat intenția de a construi în următoarele luni o așa-numită „parcare” cu infrastructura și funcțiile unui veritabil terminal vamal pentru camioanele de mare tonaj și alt tip de transport.

„În contextul acestor evoluții, considerăm că, pentru a nu admite destabilizarea în continuare a situației în Zona de Securitate, se impune aplicarea neîntârziată de către misiunea de pacificare a tuturor pârghiilor de care dispune”, se arată într-un comunicat al Comisiei Unificate de Control.

Următoarea ședință ordinară a Comisiei va avea loc pe data de 22 martie 2018.

0