(STUDIU) Apărarea zeloasă a datelor cu caracter personal, crează interesul, uneori exagerat, pentru aceste date

by Genko Genko

Deși legea cu privire la accesul la informație prevede expres că accesul la informația cu caracter personal în Republica Moldova se realizează în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, aceasta nu prevede cine sunt furnizorii de informații, cine sunt solicitanții de informații, precum nu există nici o listă exhaustivă a informațiilor care pot fi solicitate. Astfel, de multe ori, instituțiile statului abuzează de prevederile legale, refuzând informația solicitată, menționând că aceasta cade sub incidența prevederii legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent, supus dezbaterilor în cadrul unei conferință de presă organizată astăzi. Potrivit expertei Tatiana Puiu, legea cu privire la accesul la informație stabilește expres că orice persoană este absolvită de obligativitatea de a-și justifica informațiile solicitate. Cu toate acestea, „furnizorul de informație cere solicitantului să prezinte exact scopul pentru care se solicită informația cu caracter personal”.

„Uneori, autoritățile invocă următorul răspuns atunci când refuză să ofere răspuns la solicitare și anume, ei solicită scopul concret în legătură cu care a fost cerută informația, argumentele privind necesitatea oferirii acestei informații, condițiile și termenii pentru care sunt necesare, cadrul normativ și anumite garanții asigurării regimului de securitate”, a menționat Tatiana Puiu, care precizează că legislația națională nu definește noțiunea de „scop jurnalistic”.

De altă parte, Sergiu Bozianu, șef-adjunct de direcție la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a menționat că în prezent, mai multe prevederi legale sunt demodate, învechite sau tehnologia face fiesta pentru că merge cu mult înaintea cadrului legal. Totuși, potrivit lui, „odată ce informația a fost publicată pe Internet, ea practic nu mai poate fi ștearsă în mod rezonabil”.

„O să pierdem foarte mult timp și foarte multe surse pentru a șterge o astfel de hotărâre. Pentru asta noi și optăm ca aceste informații să nu fie făcute publice. Totodată, pentru a nu limita dreptul de acces la informație a jurnaliștilor, jurnaliștii pot să înainteze o cerere în formă scrisă către Curtea Supremă de Justiție pentru a obține integral această hotărâre și a o studia”, a menționat Bozianu.

Mai mult ca atât, acesta susține că în urma studierii acestei hotărâri judecătorești, jurnalistul „trebuie să publice doar acele spețe din informație care într-adevăr cuprind noțiunea de „interes public sporit”” și să nu dea publicității „numărul automobilului, adrese de domiciliu, IDNP-ul și așa mai departe”.

Cât ține de faptul că uneori deținătorii de informații cu caracter personal limitează accesul la acestea, deși conform legii la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice nu va fi necesară prezentarea de către jurnalist a scopului pentru care va solicita accesul la informația cu caracter personal, acesta a menționat că „actuala lege privind protecția datelor cu caracter personal nu prevede excepții sau derogări de la principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice ori, regulamentul care va intra în vigoare anul viitor va prevedea ca să existe anumite derogări”.

La fel, jurnaliștii de investigație prezenți la conferință au menționat că de multe ori, după ce prima dată se refuză oferirea informației, la solicitarea repetată, aceasta este oferită. Astfel, Sergiu Bozianu a opinat că, deși informația nu cade sub incidența protecție datelor, funcționarii refuză să ofere informația fie pentru că nu cunosc exact prevederile legii, fie din teama de a nu suporta anumite consecințe ca urmare a oferirii acestor date.

„Apărarea zeloasă a acestor date personale, crează tocmai interesul, uneori exagerat, pentru aceste date”, a constatat jurnalistul Vasile Botnaru.

CITIȚI ȘI...