Serviciile prestate de notari vor fi monitorizate mai strict

by Genko Genko

Guvernul a aprobat un proiect de lege care va asigura o mai bună funcţionare şi organizare a notarilor şi va spori independenţa acestora. Noul proiect conţine reglementări care au drept scop determinarea clară şi fără rezerve a statutului notarului, condiţiile clare de admitere în profesie.

Proiectul de lege propune crearea Camerei Notariale ca organ de autoadministrare și reprezentare a profesiei. Camera Notarială va avea un organ suprem – Adunarea generală a notarilor, în competenţa căreia va fi alegerea membrilor consiliului, preşedintelui, aprobarea bugetului, statutului Camerei, Codului deontologic al notarilor, etc. și un organ executiv – Consiliul Camerei.

Pentru a asigura independenţa notarilor, a spori calitatea activităţii notariale prestate, dar și pentru a respecta drepturile, libertăţile și interesele legitime ale persoanelor, se propune divizarea funcţiilor de supraveghere între Camera Notarială și Ministerul Justiţiei.

Astfel, Camera Notarială va fi un organ de autoadministrare şi apărare a profesiei, iar Ministerul Justiţiei va exercita funcţia de control al notarilor și de promovare a politicilor în domeniu. De asemenea, pe lângă Ministerul Justiţiei urmează să fie constituite Comisia de licenţiere şi Colegiul disciplinar – instrumente de realizare a controlului asupra calităţii serviciului public prestat.

Elaborarea proiectului face parte din Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016 şi se regăsește în Programul de activitate a Guvernului.

CITIȚI ȘI...