Raportul de activitate al CCA, audiat în Parlament. Câte posturi de radio și TV noi au apărut în Moldova în 2016

by Genko Genko

Raportul de activitate al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) pentru anul 2016 a fost audiat azi în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Potrivit raportorului, în anul 2016, în audiovizualul autohton au apărut 4 posturi noi de televiziune și 6 posturi de radio care reflectă necesitățile informaționale, culturale, educaționale și de divertisment ale societății. Totodată, au fost eliberate 23 de autorizații de retransmisie, reperfectate altele 36 și 2 au fost retrase.

În raportul prezentat de la tribuna Parlamentului, președintele CCA, Dinu Ciocanu, a menționat că în anul 2016 instituția s-a întrunit în 37 ședințe publice, în cadrul cărora au fost adoptate 220 de decizii. În această perioadă au fost eliberate 24 de licențe de emisie, alte 14 licențe de emisie au fost declarate nevalabile, la 46 de licențe au fost reperfectate condițiile, precum și au fost aprobate 48 de concepții generale ale serviciilor de programe ale instituțiilor media audiovizuale din țară.

Cu referire la procesul de monitorizare, președintele CCA a specificat că au fost supuși acestuia 60 de radiodifuzori, inclusiv 29 de posturi de televiziune și 31 de radio, fiind descifrate 15.570 de ore de emisie. Pentru nerespectarea normelor legale au fost sancționați 51 de radiodifuzori, aplicând 125 de sancțiuni – 82 de avertizări publice, 32 de amenzi, 9 sistări a dreptului de a difuza anunțuri publicitare, o suspendare a licenței de emisie pe o perioadă de 60 de zile și 0 retragere a licenței de emisie.

Alte subiecte abordate au vizat protecția copiilor, respectarea moralității și demnității umane, asigurarea echilibrului și pluralismului politico-social, reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din anul 2016, protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național, asigurarea egalității de șanse și a accesului la serviciile de programe etc.

Deputații au adresat întrebări, au făcut comentarii și declarații în cadrul sesiunii de întrebări – răspunsuri, iar Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a prezentat avizul asupra raportului.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a fost creat în 1996 în calitate de autoritate publică autonomă, cu statut de persoană juridică de drept public, care reglementează domeniul comunicării audiovizuale. La 1 ianuarie 2017, pe piața serviciilor audiovizuale din Republica Moldova erau înregistrate 211 licențe audiovizuale și autorizații de retransmisie, inclusiv 78 sunt licențe de emisie pentru serviciile televizate, 58 – licențe radiofonice și 75 – autorizații de retransmisie și licențe de emisie pentru distribuitorii de servicii.

CITIȚI ȘI...