Promo-LEX: Secțiile de votare peste hotare trebuie deschise într-un număr mai mare, amplasate în strictă conformitate cu prevederile legale

Promo-LEX: Secțiile de votare peste hotare trebuie deschise într-un număr mai mare, amplasate în strictă conformitate cu prevederile legale

Asociația Promo-LEX insistă ca repartizarea per circumscripții a secțiilor de votare de peste hotare să se facă strict în baza unor calcule matematice bazate pe criteriile definite de Codul electoral, fără atitudini de natură subiectivă. De asemenea, Asociația consideră că asigurarea unui vot incluziv pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare în ziua alegerilor va fi posibil doar în condițiile majorării numărului de secții de votare, comparativ cu alegerile prezidențiale din 2016.

„Exodul cetățenilor din Republica Moldova este un proces continuu, astfel că numărul de persoane aflate peste hotare este în permanentă creștere. Geografia amplasării și numărul de secții de votare (SV) este un aspect primordial în asigurarea dreptului de vot al cetățenilor aflați peste hotare, acestea urmând a fi evaluate și aprobate conform celor 5 criterii, egale ca pondere, prevăzute de Codul electoral: a) informațiile deținute de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova din țările de reședință; b) informațiile deținute de către autoritățile publice centrale; c) informațiile obținute în rezultatul înregistrării prealabile a cetățenilor aflați în străinătate; d) numărul de alegători care au participat la scrutinul precedent; e) alte date relevante, obținute de autoritățile publice centrale, la solicitare, din partea autorităților țării de reședință”, se arată într-o analiză a Promo-LEX.

Concomitent, urmează a fi luate măsuri pentru a preveni situațiile înregistrate la alegerile anterioare prin deschiderea secțiilor de votare suplimentare unde în secțiile de votare s-au înregistrat un număr de 2500 alegători și mai mulți. În opinia Promo-LEX, doar repartizarea unui număr de 5000 buletine de vot unei secții de votare peste hotare nu va soluționa problemele manifestate în cadrul scrutinului electoral precedent (cozile imense) – mai ales în contextul unui sistem electoral mixt (votarea în baza a două buletine de vot).

„Pornind de la premisa că la alegerile precedente în cadrul a 27 secții de votare au votat 2.500 alegători și mai mult – se impune necesitatea deschiderii unei secții de votare suplimentare în acele localități”, se mai spune în analiza experților Asociației. La fel, pornind de la faptul că la aprobarea bugetului pentru anul 2018, CEC a planificat cheltuieli financiare pentru 150 secții de votare peste hotare, Promo-LEX a simulat distribuirea acestora pe fiecare circumscripție uninominală în funcție de rezultatele obținute în baza celor 5 criterii legale analizate.

La estimarea numărului de secții de votare necesar a fi deschise peste hotare sunt și cazuri specifice, care ar putea și trebuie abordate individual dar într-o manieră transparentă și apolitică. Suplimentar, rezultatele simulării pot suferi modificări în cazul actualizării unor informații ce au stat la baza elaborării calculelor matematice.

În contextul celor expuse, Asociația Promo-LEX solicită constituirea unui număr mai mare de secții de votare peste hotarele Republicii Moldova pentru alegerile din 24 februarie 2019, cu amplasarea geografică a acestora în strictă concordanță cu criteriile legale prevăzute. Considerăm că doar majorarea numărului de buletine de vot pentru fiecare secție de votare de la 3.000 la 5.000, nu va soluționa problema în lipsa unei abordări sistemice a chestiunii – extinderii ariei geografice și majorării numărului de secții constituite peste hotare.

0