Proiectul de lege privind modificarea Codului Audiovizualului, votat în prima lectură

by Genko Genko

Proiectul de lege privind modificarea Codului Audiovizualului, a fost votat luni în prima lectură de către Parlament.

Inițiativa legislativă propune noțiuni noi de completare a Codului Audiovizualului dar și proceduri concrete de participare a radiodifuzorilor la concursul de obținere al licenței de emisie. În acest sens, informațiile participantului la concursul de licențiere urmează a fi publicate pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea solicitării, dincolo de aceasta, orice schimbare intervenită în perioada de la depunerea ofertei și până la acordarea licenței de emisie, trebuie comunicată Consiliului. La rândul lor, membrii CCA pot solicita informații adiționale privind proprietarul și raporturile juridice ale acestuia, cu persoanele afiliate. În cazul în care, solicitantul nu va prezenta integral informațiile și actele prevăzute de norma legală, CCA poate respinge oferta respectivă.

În aceeași ordine de idei, radiodifuzorii privați vor fi obligați de a prezenta anual, până la 1 mai, un raport de activitate, conform modelului aprobat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

Deputații susțin că după intrarea în vigoare a modificărilor, audiovizualul autohton va fi mai transparent, iar adevărații proprietari ai instituțiilor mass-media vor putea fi aflați. În acest sens, a fost introdusă o modificare privind „proprietarul beneficiar” al unei instituții audiovizuale.

Conform noilor modificări, „proprietarul beneficiar” este persoana fizică care, în temeiul legii şi/sau a contractului, se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:
– beneficiază sau poate beneficia de orice tip de venit din activitatea unui radiodifuzor sau distribuitor de servicii şi nu are obligaţia de a preda acest venit unei terţe persoane;
– deţine direct sau indirect, prin persoane afiliate în sensul articolului 6 al Legii cu privire la piaţa de capital, controlul asupra radiodifuzorului sau distribuitorului de servicii;
– are calitatea de membru al organului de conducere al unei persoane juridice cu scop necomercial sau al unei persoane juridice în care nicio persoană fizică nu deţine o cotă de participare egală cu sau mai mare decât cota substanţială şi care are competenţa să revoce, singur sau împreună cu alţi membri, majoritatea membrilor consiliului, organul executiv sau majoritatea membrilor organului executiv şi/sau cenzorul ori majoritatea membrilor comisiei de cenzori al radiodifuzorului sau a distribuitorului de servicii.

CITIȚI ȘI...