Proiectul de lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei informației, examinat împreună cu experți germani

by Genko Genko

Vineri, la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, a avut loc o dezbatere pe marginea Strategiei de creștere a competitivității industriei Tehnologiei Informației pentru anii 2014-2020, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor de stat, ai societății civile, ai mediului de afaceri, dar și experți ai GET (German Economic Team). Scopul acesteia este de a forma o industrie TI competitivă pe plan regional și internațional, bazată pe cunoaștere și inovații, în care companiile creează valoare adăugată şi oferă produse şi servicii complexe, integrând rezultatele cercetării şi dezvoltării.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, documentul a fost elaborat de MTIC și se axează pe 3 priorități: excelența în educație în domeniul TI, un mediu de afaceri favorabil în domeniul TI și piețe și parteneriate internaționale. La capitolul educație, Strategia vizează creșterea numărului personalului calificat în industria TI.

Pentru îmbunătățirea mediului de afaceri este propusă crearea parcurilor IT, care vor oferi condiții propice pentru atragerea investițiilor și specialiștilor calificați în scopul elaborării și aplicării unor produse și servicii TI competitive.

Experții germani au prezentat viziunea și propunerile lor la acest subiect. Obiectivele unui IT Parc sunt multiple, însă cel mai important este asigurarea unui mediu de afaceri favorabil pentru companiile IT noi și cele cu experiență, consideră expertul Jorg Radeke. „Pe această cale vor fi create mai multe locuri de muncă și va fi promovată imaginea Republicii Moldova pe plan internațional”, a mai adăugat expertul.

După încheierea consultărilor publice, setul de documente privind competitivitatea industriei TI urmează a fi propus spre aprobare Guvernului.

CITIȚI ȘI...