Presa liberă, la un pas de desființare! Adio libertate de exprimare! Începe cenzura totală!

by Genko Genko

Constituția Republicii Moldova: ”Independenţa editorială a mass-mediei este recunoscută şi garantată de lege. Cenzura este interzisă.”

Gata. Prin fraza de mai sus e spus totul. Iar din acțiunile celor care acum administrează țara rezultă că intenționează să instaleze CENZURA. O cenzură egală cu dictatura. Guvernarea a decis să ne bage pumnul în gură. Să ne lege ochii și să ne astupe urechile. Asta e democrația lor.

Să nu confundăm interzicerea canalelor de propagandă străină cu dreptul la libera exprimare!

Ce spune Constituția în vigoare:
Legea presei
Articolul 1. Libertatea presei
(1) In Republica Moldova libertatea presei constituie un drept fundamental, consfintit de Constitutie. Statul garanteaza tuturor persoanelor dreptul la exprimarea libera a opiniilor si ideilor, la informare veridica asupra evenimentelor din viata interna si cea internationala prin intermediul publicatiilor periodice si al agentiilor de presa, care isi desfasoara activitatea in conditiile pluralismului politic, precum si respectarea legislatiei cu privire la drepturile de autor.

(2) Cenzura de orice fel asupra publicatiilor periodice si agentiilor de presa, imixtiunea in activitatea lor de pregatire si de difuzare a informatiei sint interzise.

Ce vor să facă dictatorii:
Instituțiile nu vor mai putea difuza informații neoficiale sau pe surse: autorul informațiilor răspândite prin orice mijloc de informare în masă trebuie să fie individualizat și identificabil. Este interzisă răspândirea informațiilor de către autori anonimi.

Asta e cenzură. O cenzură care încalcă grav mai multe puncte din Constituție, nu doar cele din Legea Presei.

Iată ce spune Legea Nr.64 din 23 aprilie 2010:
Cu privire la libertatea de exprimare
Capitolul 1, articolul 2. Cenzură – denaturare nejustificată a materialului jurnalistic sau interzicere nejustificată de a răspîndi anumite informaţii de către conducerea mass-mediei; orice manifestare a autorităţilor publice sau a persoanelor care exercită funcţii publice de ingerinţă în activitatea editorială a mass-mediei sau a angajaţilor acesteia ori de împiedicare a tirajării sau a răspîndirii informaţiei.

Ce vor ei: Orice persoană care face acuzații trebuie să prezinte și dovezi: Programele audiovizuale în care sunt aduse acuzații unor persoane privind comportamente și fapte ilegale, trebuie argumentate și susținute prin dovezi pertinente sau să se indice, cel puțin, probele care le susțin, iar persoanele vizate au dreptul să intervină cu propriul punct de vedere prin exercitarea dreptului la replică. Moderatorii programelor audiovizuale sunt obligați să solicite dreptul la replică al persoanelor vizate.

Ce spune Legea: ”Nu se admite crearea de autorităţi publice pentru controlul prealabil al informaţiei care urmează a fi răspîndită de mass-media.”

Articolul 3. Libertatea de exprimare
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a comunica fapte şi idei.

Articolul 4. Libertatea de exprimare a mass-mediei
(1) Statul garantează libertatea de exprimare a mass-mediei. Nimeni nu poate interzice sau împiedica mass-media să răspîndească informaţii de interes public decît în condiţiile legii.
(2) Mass-media are sarcina de a informa publicul asupra problemelor de interes public şi de a efectua, în conformitate cu responsabilităţile sale, investigaţii jurnalistice în probleme de interes public.
(3) Pe lîngă garanţiile prevăzute la art. 3, libertatea de exprimare a mass-mediei admite şi un anumit grad de exagerare sau chiar provocare, cu condiţia să nu se denatureze esenţa faptelor.

Articolul 5. Interzicerea cenzurii în mass-media
(1) Independenţa editorială a mass-mediei este recunoscută şi garantată de lege. Cenzura este interzisă.
(2) Se interzice ingerinţa în activitatea editorială a mass-mediei, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. În cazul în care ingerinţa este prevăzută de lege, ea urmează a fi interpretată limitativ.
(3) Nu se admite crearea de autorităţi publice pentru controlul prealabil al informaţiei care urmează a fi răspîndită de mass-media.
(4) Nu constituie cenzură obligaţia impusă de instanţa de judecată prin hotărîre definitivă de a răspîndi sau de a nu răspîndi o informaţie, precum şi obligaţia impusă prin lege de a răspîndi o anumită informaţie.
(5) Cenzura în mass-media publică, precum şi împiedicarea ilegală intenţionată a activităţii mass-mediei, atrage răspundere penală.

Articolul 6. Libertatea publicului de a fi informat
(1) Orice persoană are libertatea de a primi informaţii de interes public prin intermediul mass-mediei.
(2) Apărarea onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale nu poate prevala asupra libertăţii publicului de a primi informaţii de interes public.

Ce vor ei: Presa nu va mai putea difuza informații despre instituțiile publice, dacă acestea nu vor fi comentate în vreun fel : enunțarea ipotezelor cu privire la producerea unor evenimente sau informația cu privire la activitatea unei instituții publice, va fi difuzată doar cu comentariul acestei autorități publice, iar în cazul în care autoritatea publică refuză să prezinte un punct de vedere, acesta trebuie precizat în mod expres.

Ce spune Legea:
Articolul 9. Libertatea de a critica statul, autorităţile publice şi persoanele care exercită funcţii publice
(1) Orice persoană are dreptul de a critica statul şi autorităţile publice.
(2) Statul şi autorităţile publice nu pot intenta acţiuni cu privire la defăimare.
(3) Statul şi autorităţile executive şi legislative nu sînt protejate de legea penală sau contravenţională împotriva declaraţiilor defăimătoare.
(4) Persoanele care exercită funcţii publice pot fi supuse criticii, iar acţiunile lor – verificării din partea mass-mediei, în ceea ce priveşte modul în care şi-au exercitat sau îşi exercită atribuţiile, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura transparenţa şi exercitarea responsabilă a atribuţiilor lor.

Articolul 13. Protecţia surselor de informare
(1) Mass-media şi orice persoană care efectuează o activitate cu caracter jurnalistic de colectare, de primire şi de distribuire a informaţiei către public, precum şi persoana care colaborează cu acestea, care au obţinut informaţii de la o sursă, au dreptul de a nu dezvălui identitatea sursei sau orice informaţii care ar putea duce la identificarea sursei.
(2) Persoana care a distribuit publicului informaţia obţinută din surse confidenţiale nu poate fi obligată să dezvăluie identitatea sursei în cadrul unui proces civil sau contravenţional.

Astăzi, la ședința Parlamentului, în mod expres, se decide viitorul presei din Basarabia. Dacă presa va fi privată de aceste drepturi, atunci adio libertate! Back in USSR!

Sandu Grecu

CITIȚI ȘI...