Pregătirea instituțiilor de învățământ pentru noul an de studii, în atenția deputaților

Pregătirea instituțiilor de învățământ pentru noul an de studii, în atenția deputaților

Procesul de pregătire a instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2018-2019 și completarea acestora cu cadre didactice a fost examinat astăzi, în cadrul audierilor publice, organizate de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Șeful de direcție al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Valentin Crudu a raportat că pregătirea instituțiilor de învățământ pentru anul de studii 2018-2019 se efectuează în perioada vacanței de vară.

„Se fac reparații capitale și curente, se asigură condiții igienico-sanitare, se pregătesc instituțiile către perioada rece a anului, se asigură cu cadre și materiale didactice. Se examinează asigurarea alimentării calitative a copiilor, se pregătesc autobuzele şcolare și se creează condiții de acces în edificii pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. În acest scop, în anul în anul 2018 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 9.831.624,9 mii lei, inclusiv, pentru învățământul general, pentru educaţia timpurie și pentru învățământul primar, secundar, complementar şi special”, a spus raportorul.

Potrivit oficialului, în anul curent, vor fi supuse reparației capitale 907 instituții de învățământ secundar general din totalul de 1 253. Totodată, prin Programul de asistență tehnică și financiară acordată Republicii Moldova de Guvernul României au fost renovate 845 de grădiniţe.

Cu referire la numărul cadrelor didactice necesare în instituțiile de învățământ din republică, Valentin Crudu a spus că numărul funcțiilor vacante este de 2 032 cadre. Potrivit lui, parțial această problemă va fi soluționată odată cu angajarea absolvenților din anul curent. „Gradul de acoperire a locurilor vacante prin repartizarea absolvenților cu profil pedagogic constituie 31%. Se atestă deficit, în special, a cadrelor didactice la specialitățile matematică, fizică, chimie, pedagogie preșcolară, pedagogia învățământului primar”, a menționat raportorul.

La rândul lor, deputații au recomandat soluționarea problemelor existente până la începerea noului an de studii și demararea procesului educațional conform prevederilor legale.

Audierile sunt parte a controlului parlamentar asupra realizării legislației.

0