Peste 3.700 de petiții și solicitări, înregistrate în Parlament, în anul 2017

Peste 3.700 de petiții și solicitări, înregistrate în Parlament, în anul 2017

Persoanele fizice și juridice au adresat Parlamentului Republicii Moldova 3.723 de petiții și solicitări verbale pe parcursul anului 2017. Datele se conțin în raportul statistic al instituției pentru această perioadă, aprobat de Biroul permanent.

Din numărul total de solicitări, 3.130 au fost petiții scrise și 594 au fost adresări verbale. Petițiile au fost formulate în scris și transmise prin poștă, inclusiv în formă electronică sau expuse direct în cadrul audiențelor. Cetățenii și instituțiile au semnalat prin intermediul solicitărilor peste patru mii de probleme în diferite domenii.

Tematica problemelor abordate se referă, în special, la asigurarea respectării legislației în domeniul juridic, cel al protecției sociale și asistenței medicale. În peste 500 de cazuri persoanele fizice și juridice au solicitat interpretarea legislației, explicații referitoare la aplicarea normelor de drept. Propuneri de perfecționare a legislației au fost formulate în 305 adresări. Petiționarii insistă să fie operate modificări și completări ale actelor legislative ce țin de protecția socială a populației, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități etc.

Alte problematici abordate țin de activitatea administrației publice centrale și locale, domeniul gospodăriei comunale, chestiuni privind raporturile de muncă, instruirea și educația copiilor, problemele financiare etc.

Potrivit analizei conform criteriului teritorial, cele mai multe petiții, peste două mii, au adresat locuitorii municipiului Chișinău. Un număr impunător de probleme au semnalat și locuitorii din raioanele Briceni, Orhei, Rezina, Soroca, Taraclia, precum și din municipiul Bălți.

Amintim că pentru buna gestiune a petițiilor și audiențelor, în Parlament este implementat Sistemul informatic – e-Petiții. Acesta permite gestiunea automatizată a proceselor și informației privind petițiile expediate on-line la adresa e-petitii.parlament.md.

În anul 2016, persoanele fizice și juridice au adresat Parlamentului 4.318 de petiții și adresări verbale.

0