Persoanele cu deficienţe de auz pot beneficia de interpreţi plătiţi de stat

by Genko Genko

Persoanele cu deficiențe de auz întîmpină multe probleme în procesul de integrare în societate, prin faptul că sunt mai puțin informați și nu pot comunica cu reprezentanții/angajații diferitor autorităţi/instituții/organizații, respectiv nu-și pot exercita drepturile și obligațiunile sale.

În scopul facilitării comunicării dintre persoanele cu deficiențe de auz (surzi, muţi sau surdomuţi) și reprezentanții diferitor autorităţi/instituții/organizații, pentru a-și exercita drepturile și obligațiunile, Ministerul Muncii, Protecție Sociale și Familiei a elaborat Regulamentul ”Privind prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului”, aprobat în ședința Guvernului din 7 mai.

În procesul de organizare și prestare a serviciilor de comunicare va fi implicată și Asociația Surzilor din Republica Moldova cu interpreții săi, care vor fi remuneraţi prin intermediul Ministerului, pentru orele de interpretare.

Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual cu ajutorul interpretului vor fi suportate din Bugetul de stat, şi se vor efectua în limitele alocaţiilor prevăzute, anual, în acest scop în bugetul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, precum şi din mijloacele Asociației Surzilor din RM provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.

Pentru organizarea și funcționarea Serviciului, în Bugetul de stat pentru anul 2014, au fost aprobate mijloace financiare în cuantum de 500 mii de lei.

Potrivit datelor Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, de serviciile de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului vor beneficia circa 2.600 de persoane din toată republica, care sunt îndemnaţi să se adreseze structurilor teritoriale de asistență socială sau la Asociația Surzilor din Republica Moldova și structurile sale teritoriale pentru a obţine asistenţă.

CITIȚI ȘI...