Nereguli la ÎS „Registru”, semnalate de Curtea de Conturi

by Genko Genko

Curtea de Conturi a examinat marți, în cadrul unei şedinţe publice, Raportul auditului conformității managementului financiar al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” pe anul 2013. Curtea a semnalat numeroase nereguli legate de cheltuieli neproductive, sporuri salariale nemotivate, proasta gestionare a patrimoniului și altele.

Despre asta se arată într-un comunicat al Curții de Conturi, publicat pe site-ul instituției.

Analiza în structură a veniturilor, în aspectul tipurilor de servicii, denotă că cea mai mare parte a acestora revine prestării serviciilor de evidență și documentare a populației (circa 60,0 %), urmată de serviciile de documentare a mijloacelor de transport (cca 34,0 %).

În anul 2013, cheltuielile totale ale întreprinderii au constituit 383,2 mil. lei, în scădere față de anul 2012 cu 3,6 mil. lei, din cauza diminuării costului vânzărilor cu 0,6 mil. lei, precum și a cheltuielilor generale și administrative cu 5,7 mil. lei.

Conform raportului, cu toate că întreprinderea în anul 2013 a optimizat cheltuielile de retribuire a muncii, acestea efectiv fiind micșorate, comparativ cu anul 2012, cu 4,7 mil. lei, auditul denotă că, în lipsa unor evaluări ale activităţii angajaţilor, au fost achitate sporuri pentru intensitatea muncii de circa 140,1 mii lei, în baza unui act administrativ expirat, iar în lipsa criteriilor măsurabile de estimare a performanțelor pentru stimularea salariaților s-au achitat circa 1,6 mil. lei.

Auditul a mai constatat efectuarea în anul 2013 a unor cheltuieli neproductive de circa 2,3 mil. lei, care au fost atribuite la cheltuielile activității de bază, afectând situația financiară a întreprinderii în aceeași mărime. La acest aspect se menționează suportarea unor cheltuieli din contul întreprinderii pentru Ministerul Tehnologie Informației și Comunicațiilor pentru utilizarea a două unități de transport și detașării unor colaboratori ai ministerului. Aceste nereguli au fost constatate și în cadrul auditului precedent, situația rămânând neschimbată până în prezent.

La capitolul gestionării patrimoniului, managementul defectuos al Î.S. „CRIS „Registru” a admis neînregistrarea conformă în evidența contabilă a 8,4 ha de terenuri proprietate publică aferentă clădirilor și construcțiilor, în valoare de 36,7 mil. lei, lipsa măsurilor pentru perfectarea regulamentară a dreptului de proprietate asupra a 16 terenuri în valoare de 29,5 mil. lei, transmise întreprinderii în anii 2005-2010, precum și absența a 10 titluri de autentificare a drepturilor deținătorului de teren pentru 4,7 ha.

Întreprinderea urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit, care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

CITIȚI ȘI...