Moldova și Italia au parafat Acordul privind asigurarea drepturilor sociale ale cetățenilor ambelor țări

Moldova și Italia au parafat Acordul privind asigurarea drepturilor sociale ale cetățenilor ambelor țări

Proiectul Acordului între Republica Moldova și Italia privind asigurarea drepturilor sociale ale cetățenilor ambelor țări a fost parafat la Roma, în rezultatul negocierilor moldo-italiene. Proiectul Acordului prevede acordarea pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor de urmaș, pensiilor de dizabilitate cauzată de boli obișnuite, pensiilor și indemnizațiilor de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profesionale. Pensia va putea fi transferată persoanei pe teritoriul statului în care aceasta își are domiciliu sau reședința.

Cererea de stabilire a prestației sau de export a prestației, conform legislației Republicii Moldova, care este prezentată instituției italiene, se consideră ca și cum ar fi prezentată instituției competente moldovenești (Casa Națională de Asigurări Sociale).

Prevederile tratatului se vor aplica persoanelor care sunt sau au fost asigurate în conformitate cu legislația ambelor sau a unuia dintre statele parte la acord. Acordul motivează persoanele să activeze în sectorul formal și să nu accepte „munca la negru”.

Ambasadorul Stela Stîngaci a ținut să mulțumească părții italiene pentru deschidere, subliniind importanța Acordului pentru asigurarea drepturilor sociale ale cetățenilor ambelor țări.

Din componența delegației Republicii Moldova la negocieri au făcut parte experți din cadrul ministerelor Afacerilor Externe și Integrării Europene, Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casei Naționale de Asigurări Sociale și Ambasadei Republicii Moldova în Italia.

0