Mai multe nereguli depistate în activitatea Ministerului Tineretului și Sportului

by Genko Genko

Curtea de Conturi a depistat mai multe nereguli în activitatea ministerului Tineretului și Sportului pe parcursul anului 2013. Conform unui raport al instituției, ministerul a încălcat disciplina financiară, nu a respectat regulile contabilității și a administrat deficitar patrimoniul.

Mai mult chiar, nerespectarea cadrului regulator și neasigurarea în deplină măsură a managementului ministerial asupra procesului de achiziții a dus înregistrarea unor datorii de 400,0 mii lei, care pot afecta întregul proces de de activitate în acest domeniu.

Totodată, auditorii au ajuns la concluzia că în lipsa unei planificări reale a cheltuielilor, nu s-a respectat unul dintre principiile de bază și caracteristicile calitative ale contabilității, care prevede separarea patrimoniului și datoriilor.

Auditul a constatat și deteriorarea patrimoniului existent, în unele cazuri neutilizat sau utilizat ineficient. Astfel, majoritatea imobilelor situate pe o suprafață de 6,6 ha din strada Tăbăcăria Veche, 23 nu sunt utilizate. Tot aici, într-o stare deplorabilă se află și 3 bazine, din 4 existente, care urmau a fi destinate pregătirii lotului naţional, dar şi bazinul public, cunoscut ca bazinul ”Locomotiv”. Nu este utilizată nici Baza de canotaj din orășelul Vatra, clădirile fiind în stare de degradare, iar clădirile Bazei sportive din satul Căpriana (nefolosită de către minister) au fost distruse complet.

CITIȚI ȘI...