La UTM se va preda ”Teoria şi practica integrării europene”

by Genko Genko

Serviciul de presă al Univrsității Tehnice din Moldova anunță despre includerea, în programul de studii universitar, a disciplinei ”Teoria și practica integrării europene”.

Inițiativa vine din partea rectorului universității, Ion Bostan, care a propus, la şedinţa Senatului UTM din 28 ianuarie 2013, tema integrării europene ca linie de educaţie în procesul didactico-ştiinţific de la toate cele 10 facultăţi ale universităţii.

”Universitarii şi cei peste 100 de mii de actuali studenţi din universităţile de la noi ar trebui să devină promotori activi ai ideii europene în satele şi oraşele din republică. Această misiune poate fi realizată doar în cazul în care fiecare cadru didactic universitar va conştientiza cât de mare şi cât de important la momentul actual este rolul său personal în educaţia tinerei generaţii, având ca manual de referinţă Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Trebuie să studiem detaliat acest Acord, găsind în el esenţa pentru fiecare disciplină de studiu predată în universităţi. Astfel vom lăsa mai puţin teren şi spaţiu pentru speculaţiile iresponsabile ale unor aventurieri şi demagogi”, a afirmat rectorul Ion Bostan.

Disciplina ”Teoria şi practica integrării europene” va fi predată la anii de studii I şi II, la toate facultăţile. La această disciplină, se vor studia următoarele module:
Modulul 1: „Filosofia unificării europene”;
Modulul 2: „Premisele şi evoluţia integrării europene”;
Modulul 3 : „Principalele instituţii ale UE”;
Modulul 4: „Politicile publice în comunitatea europeană”;
Modulul 5: „Republica Moldova şi integrarea europeană”.

Pentru a susţine implementarea predării disciplinei în cauză, Senatul UTM a aprobat alocarea sumei de 78 de mii de lei din contul special al universităţii pentru plata salariilor profesorilor antrenaţi în predarea modulelor disciplinei date.

CITIȚI ȘI...