Integritatea funcționarilor publici, pusă la încercare de CNA

by Genko Genko

Testele de integritate profesională în privinţa tuturor angajaţilor autorităţilor publice centrale şi locale vor fi efectuate de către Centrul Naţional Anticorupţie, începând cu data de 14 august 2014, anunță serviciul de presă al instituției. CNA a expediat deja peste 1030 de anunţuri entităţilor publice din ţară, angajaţii cărora cad sub incidenţa Legii privind testarea integrităţii profesionale.

În aceste avize, CNA cere instituţiilor vizate să informeze, contra semnătură, agenţii publici despre posibilitatea aplicării testării integrităţii profesionale în privinţa lor şi să ajusteze cadrul normativ intern prevăzut în lege.

În aceleaşi scrisori, CNA informează că, prin obţinerea semnăturii agenţilor publici vizaţi, nu se urmăreşte obţinerea consimţământului pentru testarea integrităţii profesionale, ci doar se aduce la cunoştinţă faptul că persoanele vizate pot fi supuse unor asemenea teste, care sunt consecinţele rezultatelor negative ale testelor de integritate, drepturile şi obligaţiile lor în legătură cu aceasta.

Totodată, CNA notează că refuzul angajaţilor de a semna confirmările de informare nu îi scuteşte de posibilitatea de a fi supuşi testelor de integritate şi nu îi exonerează de răspundere în cazul unui rezultat negativ. De asemenea conducătorii instituţiilor sunt obligaţi să informeze angajaţii despre dreptul şi modalităţile de contestare legală a sancţiunilor disciplinare aplicate ca urmare a rezultatelor testării integrităţii profesionale.

În mesaj se mai arată că Centrul îşi oferă disponibilitatea de a oferi suportul metodologic necesar în vederea dezvoltării şi/sau ajustării cadrului normativ intern. Suplimentar, informaţii utile la acest subiect pot fi accesate pe pagina web www.cna.md, la compartimentul Prevenirea corupţiei / Testarea integrităţii profesionale.

De testarea angajaților Centrului Național Anticorupție se ocupă Serviciul de Informații și Securitate.

CITIȚI ȘI...