În Moldova a crescut producţia agricolă cu 4,4%, în primul trimestru al anului 2015

by Genko Genko

Producția agricolă globală a Republicii Moldova a crescut în primul trimestru al anului curent cu 4,4 la sută față de 2014. Majorarea a fost determinată de creșterea cu 4,4 la sută a producției în sectorul zootehnic, potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică.

În perioada de referință, au fost înregistrate majorări la producția de vite și păsări cu 7,0%, de porcine cu 9,4%, bovine cu 4,9%, păsări cu 4,4%, ovine şi caprine cu 3,9%.

Volumul creşterii vitelor şi păsărilor în întreprinderile agricole s-a majorat cu 9,0%, iar în gospodăriile populaţiei cu 5,4%.

Creşterea producţiei agricole în anul 2015 față de anul precedent se datorează și producției de lapte, care a crescut cu 2,8%, inclusiv în întreprinderile agricole cu 24,2% .

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 9,9%, în rezultatul micşorării şeptelului de găini ouătoare în întreprinderile agricole cu 8% şi productivităţii acestora cu 10%.

CITIȚI ȘI...