În 2013, venitul mediu lunar al unui moldovean a fost de sub 100 de euro

by Genko Genko

În 2013, venitul mediu lunar al unui moldovean a fost de 1681 de lei (93 euro), fiind în creștere cu aproximativ 11% față de 2012.

Conform Biroului Național de Statistică în termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 6,5%.

Cea mai importantă sursă de venit a populaţiei sunt câştigurile salariale, cu o pondere de 41,6% din totalul veniturilor disponibile. Comparativ cu anul 2012 s-a atestat o reducere a contribuţiei plăţilor salariale cu 1,1%, din cauza scăderii numărului de angajați.

Venituri_2013_1

Pe locul doi la capitolul venituri sunt activităţile pe cont propriu, care reprezintă 16% din veniturile medii lunare ale unei persoane. Mai mult de jumătate din activitățile individuale sunt cele din agricultură.

Peste 17% din venituri, asigurate de transferurile de peste hotare

Prestaţiile sociale sunt a doua sursă de venit după importanţă, în medie acestea constituie 19,9% din veniturile medii lunare ale populaţiei.

Transferurile băneşti din afara ţării rămân a fi o sursă semnificativă pentru bugetul moldovenilor. În medie, acestea reprezintă 17,3% din totalul veniturior, cu 1,3 puncte procentuale mai mult decât în 2012.

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 640,2 lei sau de 1,5 ori mai mari comparativ cu mediul rural.

Venituri_2013_2

Moldovenii cheltuie mai mult decât câștigă, iar 42% din venit merge la procurarea alimentelor

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2013 au constituit în medie pe o persoană 1775,8 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 11,1% . În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit cu 6,2% mai mult decât în 2012).

Cea mai mare parte a cheltuielilor rămâne a fi destinată necesarului de consum alimentar – 42,8%, sau cu 0,4 puncte procentuale mai puţin comparativ cu anul 2012. Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 19,2% din cheltuielile totale de consum (+ 0,7 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,3% (– 0,3 p.p). Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru sănătate (5,7% faţă de 5,6% în anul 2012), transport (4,7% faţă de 4,2%), comunicaţii (4,2% faţă de 4,4%), dotarea locuinţei (3,6% faţă de 3,5%), învăţământ (0,8% faţă de 1,0%)

Venituri_2013_4

În medie, locuitorii din mediul urban au cheltuit cu peste 600 de lei mai mult decât cei din mediul rural, adică de 1,4 ori mai mult.

CITIȚI ȘI...