Grupul de lucru pentru examinarea modului de amplasare a gheretelor în Chișinău s-a întrunit în prima ședință

Grupul de lucru pentru examinarea modului de amplasare a gheretelor în Chișinău s-a întrunit în prima ședință

Grupul de lucru pentru examinarea și evaluarea modului de amplasare sau reamplasare a gheretelor din capitală s-a întrunit în prima ședință. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău comisia de anchetă a solicitat preturilor de sector și Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii actele ce au stat la baza instalării unităților de comerț și notificării privind inițierea activității de comerț, emise începând cu data de 1 aprilie 2018.

În continuare, membrii comisie vor examina legalitatea instalării în ultima perioadă a gheretelor sau unităţilor comerciale, în spaţiile publice sau în zonele verzi ale oraşului Chişinău, reieşind din prevederile Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Chişinău, document aprobat de Consiliul municipal Chişinău în luna octombrie 2017, dar şi a dispoziţiei primarului general interimar „Cu privire la comerţul stradal în sezonul estival 2018 în municipiul Chişinău”.

Potrivit unei dispoziţii a primarului general interimar al municipiului Chişinău, Ruslan Codreanu, grupul de lucru va efectua o anchetă de serviciu pe marginea cazului şi va întocmi un raport de anchetă, până pe data de 28 iulie curent.

0