Gestionare frauduloasă – drumuri proaste: Zeci de milioane de lei din Fondul Rutier, utilizați ineficient

Gestionare frauduloasă – drumuri proaste: Zeci de milioane de lei din Fondul Rutier, utilizați ineficient

Zeci de milioane de lei din Fondul Rutier sunt utilizaţi ineficient în fiecare an, conform unui raport de audit prezentat de Curtea de conturi. Mai mult, autorii raportului constată că, an cu an, acumulările la Fondul Rutier s-au micșorat.

În Republica Moldova, lungimea totală a drumurilor publice constituie 10.586 km sau cu 26 km mai mult față de anul 2014. Extinderea porțiunii de drumuri publice, s-a datorat urmare a finanțării din sursele Fondului Rutier pentru construcția acestora, în total 203,8 milioane de lei. Până la finele anului 2016, din rețeaua totală de drumuri publice (10.586 km), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID) a gestionat numai 9.386 km, din care 3.346 km (36%) – drumuri naționale și 6.040 km (64%) – drumuri locale.

Diferența de 1.200 km din lungimea totală a drumurilor este în gestiunea administrației publice locale din partea stingă a râului Nistru.

Începând cu anul 2017, urmare a modificărilor cadrului regulator, în gestiunea MTID au rămas drumuri publice naționale, care constituie 5.907 km (63%), iar 3.500 km (37%) de drumuri publice locale (de interes raional) au fost transmise de către MTID, în gestiunea autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea, cu ulterioara finanțare din Fondul Rutier, în funcție de numărul de kilometri echivalenți administrați.

Deşi Fondul Rutier are destinație specială, acesta nu poate fi supus confiscării sau cheltuit în alte scopuri decât cele prevăzute de Regulament. Totodată, deși evidența taxelor de constituire a Fondului se ține pe fiecare tip de taxe separat, nu toate mijloacele acumulate la Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor (312,7 milioane lei), în perioada anilor 2014-2016, au fost direcționate și virate conform scopului stabilit, și anume pentru reabilitarea și reparația/întreținerea drumurilor publice. Situație ce scoate în evidență lipsa de transparență în managementul decizional precum și administrarea ineficientă a plăților încasate destinate pentru formarea Fondului Rutier, care au determinat înregistrarea pe parcursul anului 2015 a datoriilor în valoare de 231,7 milioane de lei, pentru lucrările executate de antreprenori.

În pofida acțiunilor realizate de către entitățile implicate în procesul de formare și utilizare a Fondului rutier, evaluările de audit au relevat unele deficiențe și problematici.

Astfel, s-a constatat ineficiența și netransparența resurselor Fondului rutier repartizate de către factorii de decizie instituționali, ineficiența încasării taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanți pentru unitățile de transport auto, precum şi neasigurarea obținerii rezultatelor de progres în constituirea Fondului rutier, prin monitorizarea ineficientă a unităților de transport raportate.

De asemenea, s-a constatat pierderi de 148,4 milioane de lei conform reasigurării calității lucrărilor executate, în rezultatul recepționării lucrărilor de reparație a drumurilor publice cu abateri de la prevederile legislației în domeniul calității în construcții.

Şi ineficiența managementului financiar al societăților pe acțiuni a generat cheltuieli suplimentare. Mai exact, este vorba de 47,4 milioane de lei.

Alte 2,4 milioane de lei au fost cheltuite ineficient din cauza gestionării neregulamentare a resurselor Fondului rutier.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

0