Exporturile Republicii Moldova au crescut cu 4% în 2016

Exporturile Republicii Moldova au crescut cu 4% în 2016

Exporturile de mărfuri românești au continuat să scadă în ultima lună a anului trecut, înregistrând un declin de 11% comparativ cu aceeași lună din 2015. Totuşi, per total, anul trecut exporturile de mărfuri au crescut cu 4%.

conform datelor oferite de Biroul Naţional de Statistică, anul trecut exporturile de mărfuri au totalizat peste 2 miliarde de dolari americani, volum superior celui realizat în anul 2015 cu %.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1,3 miliarde de dolari americani, fiind în creștere cu 3,6% față de anul 2015, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 2,4%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 694 milioane de dolari americani, majorându-se cu 4,8% comparativ cu anul 2015. Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deținut 22,1% din total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale – 11,9%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1,3 miliarde de dolari americani, deținând o cotă de 65,1% în total exporturi.

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,3%, ceea ce corespunde unei valori de 414 milioane de dolari americani. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 15,9%, comparativ cu anul 2015.

Analiza evoluției exporturilor pe țări în anul 2016, comparativ cu anul 2015, relevă majorarea exporturilor către România (+14,9%), Bulgaria (de 2,7 ori), Germania (+8,0%), Elveția (+25,8%), Irak (+53,8%), Malaysia (de 3,3 ori), Polonia (+7,2%), Austria (+26,1%), China (de 1,7 ori), Israel (de 3,4 ori), Portugalia (de 14,9 ori), Ucraina (+8,4%), Grecia (+16,1%), Ungaria (de 2,1 ori), Macedonia (de 2,6 ori) și Myanmar (de 4,5 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 10,0%.

În același timp, s-au redus livrările către Kazahstan (-77,5%), Belarus (-21,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-17,2%), Federația Rusă (-3,1%), Indonezia (-66,6%), Statele Unite ale Americii (-22,8%), Letonia (-49,8%) și Cipru (-46,7%), atenuînd astfel creșterea pe total exporturi cu 6,4%.

0