De azi, doritorii de a deveni membru al CCA pot candida la una dintre cele trei funcții vacante

De azi, doritorii de a deveni membru al CCA pot candida la una dintre cele trei funcții vacante

Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a anunțat concurs public pentru suplinirea a trei funcții vacante de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Asta în condițiile în care mandatele a trei membri actuali ai Consiliului urmează să expire în scurt timp.

Dosarele pentru participarea la concurs vor conține:

  • Referință-recomandare din partea instituțiilor vizate în art. 42 alin. (2);
  • CV-ul candidatului;
  • Copia diplomei de studii superioare de licență;
  • Copia buletinului de identitate;
  • Certificat de cazier judiciar.

Dosarele pentru concurs pot fi depuse în perioada 18 aprilie – 12 mai 2017, între orele 09:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, în zilele de luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105, Parlamentul Republicii Moldova, bir. 912.

Informații suplimentare se pot obține la Secretariatul Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, tel: 022-820-549, 022-820-550. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului poate fi accesat pe site: Parlamentul Republicii Moldova, Concursuri Publice.

Menționăm că în luna mai expiră mandatul actualului preşedinte al CCA al lui Dinu Ciocan, dar şi al membrilor Mariana Onceanu-Hadârcă şi Nicolae Damaschin. Toţi trei au fost numiţi în funcţie în 2011.

0