(DOC) Chestionarele care se vor utiliza în cadrul recensământului din 2014

by Genko Genko

Până la începutul recensământului a rămas mai puțin de o lună iar Biroul Naţional de Statistică (BNS) a făcut publice cele patru tipuri de chestionare de recensământ. Și în acest an, cetățenii vor completa chestionarele cu date despre locuință și gospodăriile casnice, informații despre reședință, spațiu locativ și şederea temporară în țară.

Chestionarele au fost aprobate de către Comisia națională pentru Recensamântul Populației și al Locuințelor la data de 15 aprilie 2014.

Iată cele 4 chestionare aprobate pentru recensământul 2014:

1CL – chestionar locuință. Individul va complete cu date despre clădire, locuinţă şi gospodăriile casnice din aceasta.

2P- chestionar persoană. Se completează cu date despre persoanele cu reşedinţă obişnuită în localitatea de recenzare, persoanele temporar absente (până la 12 luni), persoanele plecate în altă ţară de 12 luni şi peste. Se completează pentru fiecare persoană din gospodărie şi pentru fiecare persoană cu reşedinţă obişnuită în spaţiile colective de locuit.

3SCL – chestionar spațiu colectiv de locuit. Se vor indica date despre spațiile colective de locuit. Se completează pentru fiecare spaţiu colectiv de locuit plasat pe adresă separată unul de altul.

4S – chestionar persoană cu ședere temporară. Se va complete cu date despre persoanele cu şedere temporară în ţară. Se completează pentru persoanele cu ședere temporară în Republica Moldova (pe o perioadă de până la 12 luni), care locuiesc permanent în altă ţară.

Informația din chestionar va fi confidențială, iar la colectarea datelor vor fi implicați peste 11 mii de recenzori. Desfășurarea recensământulului este stabilită pentru perioada 12-25 mai 2014.

CITIȚI ȘI...