(DOC) Bugetul Republicii Moldova pentru 2015: Cum sunt împărțiți banii pe domenii

by Genko Genko

Pentru anul 2015 sunt prevăzute venituri de 30 de miliarde 338 607 mii de lei şi cheltuieli în sumă de 34 de miliarde 315 109 mii de lei. Astfel, deficitul bugetar s-a majorat cu peste un miliard de lei față de 2014 și constituie 3 miliarde 976 502 mii de lei.

Potrivit proiectului bugetului, pentru fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli vor fi alocate 610 milioane de lei, dintre care 110 milioane de lei, conform schemei de grant ENPARD al Comisiei Europene. De asemenea, pentru susținerea financiară a producătorilor agricoli în scopul diminuării impactului negativ, ca urmare a restricțiilor impuse de Federația Rusă, vor fi alocate peste 179 de milioane de lei. Alte aproape 195 de milioane de lei vor fi alocate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Fondului naţional pentru dezvoltare regională.

În bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei vor fi alocate 1 milion 390 mii de lei pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, alte aproximativ 2 milioane de lei vor fi alocate pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Societăţii Orbilor din Moldova, Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova și Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 607 mii de lei. Pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere a limbajului prin semne vor fi alocate 500 mii de lei.

La bugetul asigurărilor sociale de stat sunt prevăzute resurse în valoare de 4 milioane 390 mii de lei, inclusiv pentru prestații sociale – 2 milioane 47 mii de lei, susținerea financiară a unor beneficiari de pensii și alocații sociale – 1 milion 180 mii lei și pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 1 milion 162 mii de lei.

Circa 117 milioane de lei vor fi alocați în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea proiectelor și a programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti, precum și pentru susţinerea activităţii instituţiilor teatral-concertistice.

Totodată, în bugetul Ministerului Economiei sunt preconizate alocări de 172 milioane 680 mii de lei pentru Fondului pentru Eficiență Energetică și 10 milioane de lei pentru susţinerea investitorilor, în vederea pregătirii şi instruirii personalului în legătură cu crearea de noi locuri de muncă.

Ce alte cheltuieli prevede Bugetul Republicii Moldova pentru anul 2015 vedeți în documentul de mai jos.

CITIȚI ȘI...