(DOC) Atenție șoferi: Modificări la Regulamentul circulaţiei rutiere. Apar și indicatoare noi

by Genko Genko

Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, modificările și completările ce se operează în Regulamentul circulației rutiere, care au scop de a spori gradul de siguranţă, dar şi disciplinarea participanţilor în trafic şi îmbunătăţirea circulației a transportului pe drumurile publice.

Conform proiectului, în tot textul Regulamentului, cuvintele „lucrătorul poliției”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „polițist”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „invalid”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoană cu dezabilități”, la forma gramaticală corespunzătoare.

Conform noilor modificări, este interzisă desfășurarea de concursuri, antrenamente sau curse cu vehicule pe drumurile publice, cu excepția celor autorizate de administratorul drumului respectiv și avizate de poliție. Organizatorii vor fi obligați să întreprindă toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a acestora, precum și pentru protecția celorlalți participanți la trafic.

Modificările se referă și la elemente noi de semnalizare rutieră, viteza de deplasare în localităţi şi în afara acestora, pe unele porţiuni de drum.

Astfel, viteza maximă admisă pentru autovehicule destinate transportului de încărcături periculoase, cu masa şi/sau gabaritul depăşite, este de 40 km/h în localităţi şi de 70 km/h în afara acestora. În cazul precipitaţiilor abundente, ceaţă sau când drumurile sunt acoperite de gheaţă, polei, zăpadă, viteza maximă admisă în afara localităţilor trebuie să fie mai mică cu cel puţin 20 km/h decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.

De asemenea, persoana care efectuează instruirea în conducerea autovehiculului trebuie să posede şi, în caz de control, să prezinte poliţistului certificatul de atestare profesională care îi acordă dreptul de a instrui, precum şi fişele cu itinerarele autorizate de poliţie.

Ajustarea normelor vor determina participanţii la trafic să respecte regulile de circulaţie, să manifeste în timpul deplasării o atenţie sporită la indicatoarele rutiere, marcajul rutier, la semnalele agentului de circulaţie şi în permanenţă să fie ghidat de responsabilitatea faţă de alţi participanţi la trafic întru excluderea creării obstacolelor circulaţiei.

Autorii proiectului spun că modificările și completările la Regulamentul circulației rutiere are drept scop ajustarea normelor ce vor determina participanții la trafic să respecte regulile de circulație, să manifeste în timpul deplasării atenție sporită la indicatoarele rutiere, marcajul rutier, la semnalele agentului de circulație și în permanență să fie ghidat de responsabilitatea față de alți participanți la trafic întru excluderea obstacolelor circulației.

Aceștia mai spun că noile modificări vor contribui la sporirea gradului de organizare și de siguranță în trafic a transportului pe drumurile publice.

CITIȚI ȘI...