CSM anunţă concurs: În 15 zile vom afla cine îi va lua locul lui Tudor Panţîru la Curtea Constituţională

CSM anunţă concurs: În 15 zile vom afla cine îi va lua locul lui Tudor Panţîru la Curtea Constituţională

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat concurs pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională. Asta după ce preşedintele CC, Tudor Panţâru, numit judecător la CC din partea CSM, şi-a depus cererea de demisie. Astfel, din momentul publicării anunţului de concurs în „Monitorul Oficial”, candidaţii la funcţia de judecător la Curtea Constituţională vor avea un termen de 15 zile.

În cadrul ședinței plenare de astăzi, 6 februarie, membrii CSM au examinat demersul președintelui interimar al Curții Constituționale, Aurel Baieșu, referitor la demararea procedurii de numire în funcție a unui judecător la Curtea Constituţională, înaintat la 1 februarie 2018 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, în legătură cu demisia lui Tudor Panțîru din funcția de președinte și judecător al Curții Constituționale, care a fost numit în funcție de către Consiliul Superior al Magistraturii.

În acest sens, Plenul a decis anunțarea concursului pentru numirea unui judecător la Curtea Constituțională din partea CSM. Termenul de depunere a cererii este de 15 zile și va începe să curgă din momentul publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Doritorii sunt invitați să prezente următoarele acte:
a) cerere de participare la concurs;
b) copia buletinului de identitate;
c) Curriculum Vitae (se prezintă şi în formă electronică – email: [email protected]);
d) copia diplomei de licenţă în drept sau echivalentul acesteia;
e) copia carnetului de muncă certificată;
f) certificatul medical de sănătate;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia de avere și interese personale, conform anexei nr. 1 la Legea privind
declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016;
i) referința de la ultimul loc de muncă;
j) o fotografie color 4×5 cm.

Copiile de pe documentele specificate la lit. b) și d) pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Judecătorii care doresc să participe la concurs vor depune doar cererea de participare la concurs, urmând a fi selectați în baza actelor din dosarele personale.

0