Controlul comun la punctul de trecere „Cuciurgan-Pervomaisc” disponibil de astăzi: Transnistria nu a fost de acord

Controlul comun la punctul de trecere „Cuciurgan-Pervomaisc” disponibil de astăzi: Transnistria nu a fost de acord

Începând de astăzi, autoritățile vamale și de frontieră moldo-ucrainene demarează controlul în comun la punctul de trecere de pe segmentul central al frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina „Cuciurgan-Pervomaisc”.

Potrivit schemei tehnologice aprobate, controlul în comun în punctul de trecere a frontierei „Cuciurgan-Pervomaisc” se va desfăşura în două etape. La prima etapă, colaboratorii Serviciului Vamal, împreună cu structurile omoloage ucrainene, vor efectua controlul în comun doar asupra operaţiunilor de export și reexport de bunuri ale agenților economici din regiunea transnistreană înregistrați conform legii.

Efectuarea exportului, reexportului și tranzitului mărfurilor prin PTFS „Cuciurgan-Pervomaisc” de către agenții economici exportatori de pe malul drept al râului Nistru sau transportatorii străini (în tranzit internațional) nu va fi posibilă, or aceste aspecte urmează a fi examinate la o etapă ulterioară.

Declararea mărfurilor va fi efectuată doar în format electronic, ceea ce va permite prezentarea acestora direct la postul vamal de frontieră, evitându-se astfel vămuirea la posturile vamale interne de control. Totodată, eliberarea certificatelor de origine preferențială a mărfurilor se va efectua, potrivit procedurii actuale, la posturile vamale interne sau la subdiviziunile responsabile de originea mărfurilor din cadrul birourilor vamale.

Serviciul Vamal informează agenții economici din regiunea transnistreană că la realizarea exportului aceștia urmează să utilizeze doar unități de transport înmatriculate conform legislației Republicii Moldova, admise în traficul internațional de mărfuri conform acordurilor internaționale.

Ulterior, la cea de-a doua etapă, angajații autorităților vamale din Republica Moldova și Ucraina vor efectua controlul în comun asupra traficului de bunuri atât la export, cât şi la import.

„Cuciurgan-Pervomaisc” are menirea de a contribui la facilitarea traficului de mărfuri, unități de transport şi persoane, pentru a satisface interesele agenţilor economici, inclusiv, a întreprinzătorilor mici şi mijlocii, precum şi a persoanelor fizice din regiunea transnistreană.

Amintim că așa-zisele autorități de la Tiraspol și-au exprimat anterior dezacordul privind inițiativa de instalare a unui punct comun de control moldo-ucrainean la Cuciurgan și chiar au cerut Moscovei să convingă Chişinăul să renunţe la el.

0